Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daniel Markovič
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Iepazīties ar palīgtehnoloģiju, komunikācijas līdzekļu un tiešsaites sistēmu daudzveidību, kuras var izmantot sociālais darbinieks pakalpojumu nodrošinājumā.
Izzināt, kā informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (ICT) ietekmē indivīdu, ģimenes un kopienas.
Izskaidrot klientiem tehnoloģijas, ko tie izmanto savā ikdienā, lai apmierinātu savas vajadzības.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešams.

Rezultāti

Zināšanas

• Gūt ieskatu tehnoloģijās un aplikācijās, kas ļauj veikt sociālo darbu tiešsaitē
• Tiešsaites izprašana un vajadzības pēc tehnoloģijām cilvēkiem, kuri izmanto pakalpojumus (klienti/pakalpojumu lietotāji)
• Izpratne par komunikācijas rīkiem un platformām
• Iepazīties ar drošību tiešsaitē
• Zināšanas par to, kā droši dalīties ar atbilstošiem datiem ar kolēģiem

Prasmes

• Pakalpojumu nodrošināšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas un tiešsaites platformas
• Rīkoties pakalpojumu lietotāju labākajās interesēs tehnoloģiju izmantošanas gadījumos
• Radīt saturu tiešsaites platformās un sociālos medijos
• Vērtēt informācijas validitāti un uzticamību
• Izmantot informācijas iegūšanas stratēģijas

Kompetences

• Pabeidzot studiju kursu, studējošais varēs izmantot plašu digitālo rīku spektru, lai nodrošinātu sociālā darba intervenci. Studējošais spēs analizēt klientu digitālās vajadzības un atbalstīt to digitālās kompetences.
• Studējošais būs sagatavots ētisku lēmumu pieņemšanai tiešsaites pasaulē.
• Iedrošināt un atbalstīt klientus veikt ikdienas aktivitātes tiešsiatē (piem., nosūtīt ziņas Facebook; pieteikties darbam tiešsaitē; apmaksāt rēķinus aplikācijā; apskatīs, kurās dienās pašvaldībā tiek izvestas tvertnes utt.).

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligātsDaniel Markovič