Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot izpratni par diplomātisko tiesību normām, vietu un lomu tiesībās, vispārējā tiesību izpratnē un starptautisko tiesību kontekstā.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija; Konstitucionālās tiesības; Eiropas Savienības tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studentam apgūstot studiju kursu "Diplomātiskās tiesības" būs gūts priekšstats par to kā aizstāvēt pilsoņu tiesības gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kā risināt diplomātiska rakstura konfliktu, vienlaikus nodrošinot drošību. Iegūtās zināšanas šī kursa ietvaros studentam pavērs plašāku izpratni attiecībā uz tiesību pareizu piemērošanu, kā arī sniegs nelielu ieskatu diplomātisko dienestu darbībā.
Studiju kursa apguves noslēgumā students būs guvis zināšanas parādīt šai tiesību nozarei raksturīgās pamata un speciālās zināšanas, kā arī spēs parādīt kritisku izpratni par ar diplomātisko tiesību jomu apvītiem jautājumiem.

Prasmes

Diplomātisko tiesību kursa sekmīgas apguves rezultātā studējošais pratīs diplomātiska rakstura problēmu risināt ar zinātnisku pieeju, būs apguvis veidu kā patstāvīgi strukturējot savu mācīšanos var gūt padziļinātu un kritisku izpratni par problēmjautājumiem mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Diplomātisko tiesību kursa noslēgumā, studējošais pratīs uzņemties iniciatīvu, darboties produktīvi kā viens, tā arī komandas darbā, spēs argumentēt savu viedokli un stingri palikt pie savas pārliecības. Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, spēs formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Kompetences

Diplomātisko tiesību kursa apguves rezultātā students būs kompetents piedalīties diplomātisko tiesību tālākā attīstībā raisot diskusijas, sniedzot viedokli starp jomas speciālistiem.
Students būs zinošs sniedzot argumentētu viedokli attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā. Attiecībā uz informācijas analīzi, students pēc šī studiju kursa noslēguma būs kompetents, lai veiktu patstāvīgu informācijas analīzi un iegūtos datus, tai skaitā faktus, pielietotu attiecīgajā tiesību nozarē vai profesijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursIerobežota izvēleKristaps Zariņš, Jānis Grasis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz7BakalaursIerobežota izvēleKristaps Zariņš