Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Valentīna Beļavska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt zināšanas par sievietes reproduktīvās veselības veicināšanu un saglabāšanu, aprūpes īpatnībām dažādos sievietes dzīves periodos. Radīt izpratni par fizioloģiskas grūtniecības dzemdību un pēcdzemdību norisi.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, starppersonu saskarsme veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs izklāstīt par galvenajiem reproduktīvās veselības un dzemdību palīdzības kvalitātes rādītājiem, spēs pastāstīt par sievietes dzīves periodiem un formulēt galvenās aprūpes vajadzības šajos periodos, zinās kā savākt reproduktīvo anamnēzi, var raksturot fizioloģiskās izmaiņas grūtniecības laikā, var aprakstīt fizioloģisku dzemdību un pēcdzemdību norisi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs ievākt ginekoloģisko anamnēzi, veikt vaginālo apskati un paņemt citoloģisko iztriepi. Praktiski spēs nozīmēt un izskaidrot izmeklējumu rezultātus grūtniecei antenatālās aprūpes laikā fizioloģiski noritošas grūtniecības gadījumā, mācēs identificēt riska faktorus, lai novērstu patoloģisku grūtniecības norisi. Pratīs demonstrēt fizioloģisku dzemdību gaitu un novērtēt pēcdzemdību periodu. Spēs demonstrēt krūts barošanas pamatprincipus.

Kompetences

Studenti spēj izskaidrot pacientēm skrīnigdiagnostikas testu nepieciešamību, identificēt grūtniecības riska faktorus, veikt pamata antenatālo aprūpi – nozīmēt nepieciešamos izmeklējumus, nodrošināt optimālu pēcdzemdību aprūpi.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb4BakalaursObligāts
Māszinības, MZF4BakalaursObligāts