Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Sprūds
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Eiropas politiskās vēstures kursa mērķis ir Eiropas politiskās vēstures problēmu un procesu analīze un izpratne, kas vienlaikus dotu iespēju izprast arī Eiropas valstu iekšējās un savstarpējo attiecību īpatnības un sarežģījumus mūsdienās. Īpaša uzmanība tiek veltīta 20. gadsimta politiski-militārajiem procesiem Eiropā, kuru rezultātā izveidojās un pastāv pašreizējā valstu sistēma. Apgūstamais materiāls sakārtots hronoloģiski, tomēr, ievērojot aplūkojamo tēmu ietvertās informācijas apjomu, galvenais uzsvars tiks likts uz vēsturiskās attīstības pamatprincipu izpratnes panākšanu, salīdzinot dažādās valstīs un dažādā laikā notiekošos procesus.

Priekšzināšanas

Vispārēja izpratne par vēsturiskajiem un politiskajiem procesiem.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa ietvaros studentiem jāiepazīstas ar Eiropas valstu vēstures galvenajām norisēm, kas ļautu iegūt zināšanas par Eiropas politisko vēsturi un ietekmi uz mūsdienām.

Prasmes

Studenti stiprina savas viedokļu formulēšanas, izteiksmes un argumentācijas prasmes, kā arī veicina savas digitālās prasmes.

Kompetences

Kursa nobeigumā studenti spēs kritiski novērtēt vēsturiskās tendences, fenomenus un notikumus, identificēt cēloņsakarības un veidot sasaisti ar mūsdienu politiskajiem procesiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE1BakalaursObligātsElizabete Elīna Vizgunova-Vikmane, Elizabete Vītola