Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

1999 - pašlaik

Profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra

1999 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte

2004 - pašlaik

Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un direktors

1997 - 1998

ES programma Leonardo da Vinci, programmas speciālists

1995 - 1996

Naturalizācijas pārvalde, vecākais eksperts

1995 - 1995

Latvijas Valsts arhīvs, vecākais inspektors

1993 - 1995

Āgenskalna ģimnāzija, vēstures un politikas zinātņu skolotājs

Izglītība

2001 - 2005

Iegūts doktora grāds politikas zinātnē

Jagieloņu Universitātes (Krakova, Polija) Starptautisko un politikas studiju fakultāte

1994 - 1998

Iegūts politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes Starptautisko attiecību maģistratūra

1996 - 1997

Iegūts maģistra grāds Centrāleiropas vēsturē (Master of Arts in Central European History; akreditēts no Board of Regents of the University of the State of New York)

Centrāleiropas Universitāte (Budapešta) (Central EuropeanUniversity), Vēstures departaments

1989 - 1994

Iegūta vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2010. nov.-2011.aprīlis ​Džona Hopkinsa universitāte, Transatlantisko attiecību centrs (Vašingtona, ASV) (Fulbright pētniecības grants)

2010. okt.-nov. ​Japānas Enerģētikas ekonomikas institūts (Tokija, Japāna) (Japānas Fonda pētniecības grants)

2005. februāris ​Ziemas akadēmija New Security Challenges and the Role of NATO (Maskava, Krievija)

2002.okt.- 2003. aprīlis ​Kolumbijas Universitāte (Ņujorka, ASV), Harrimana Institūts (Fulbright pētniecības grants)

2001.nov.- 2002. janvāris ​Uppsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju Departaments (Zviedrijas institūta pētniecības grants)

2001.janv.-marts ​Norvēģijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju Centrs, Oslo (Norvēģija) (Norvēģijas Pētniecības padomes grants)

1998.septembris- 1999. jūnijs Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu centrs (Chevening/OSI grants)

 

 

Zinātniskā darbība

 

Zinātniskās darbības ietvaros notikusi iesaistīšanās virknē starptautisku projektu, izstrādātas publikācijas, kā arī veikti daudzskaitlīgi priekšlasījumi starptautiskajās konferencēs.

 

Starptautiskie projekti:

 

Eksperta ieguldījums: Latvian-US relations in Jeremy Shapiro and Nick Witney, Towards a Post-American Europe: A Power Audit of EU-US Relations, Report by the European Council on Foreign Relations, 2009. gada novembris,

http://ecfr.3cdn.net/cdb1d0a4be418dc49c_2em6bg7a0.pdf

 

Projekta vadītājs, kopā ar Martins Daugulis un Karlis Bukovskis, Latvia: Country Report, report under the project framework The Unfinished Business of the Fifth Enlargement Countries coordinated by Open Society Institute in Sofia and European Policy initiative, 2009. gada jūlijs, http://eupi.osi.bg/fce/001/0070/files/05_Latvia_online.pdf

Projekta vadītājs, kopā ar Renars Danelsons un Vadim Kononenko, Analysis of the EU'S Assistance to Moldova; briefing for the Foreign Affairs Committee of the European Parliament made under the framework contract with the Trans European Policy Studies Association (TEPSA), 2008. gada novembris,

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23459

 

Eksperta ieguldījums: Latvian-Russian relations in Mark Leonard and Nicu Popescu, A Power Audit of EU-Russia Relations, Report by the European Council on Foreign Relations, 2007. gada novembris,

http://ecfr.3cdn.net/1ef82b3f011e075853_0fm6bphgw.pdf

 

Latvijas valsts stratēģija attīstības sadarbībai ar Moldovu 2006. -2008. gadam; dokuments izstrādāts 2005. gadā un pieejams LR Ārlietu ministrijas mājas lapā:

http://www.mfa.gov.lv/lv/Attistibas-sadarbiba/pamatdokumenti/Moldova/

 

Minority Issues in the Baltic States in the Context of NATO Enlargement, NATO Research Fellowship's End product, 2001. gada jūlijs, www.nato.int/acad/fellow/99-01/spruds.pdf

 

Lekciju kursi

 

Lekciju kursi lasīti Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Wyzsza Szkola Biznesu- National Louis University, Nowy Sacz (Polija), Baltic Defense College (Tartu, Igaunija) un Eurouniversity, Tallina (Igaunija).

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Starptautiskās attiecības un diplomātija​​

 

Vadītie studiju kursi

Ārpolitikas analīze

Eiropas Savienība un Krievija: politika, diplomātija un ekonomika

Eiropas Savienības un Krievijas attiecības un to perspektīvas

Enerģētika, drošība un diplomātija: varas attiecības un stratēģiskās perspektīvas

Enerģētiskā drošība un diplomātija

Krievija pasaules politikā

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

Starptautiskā drošība: teorijas, koncepcijas un jautājumi

Docētie studiju kursi

Ārpolitikas analīze

Eiropas tiesības

Enerģētiskā drošība un diplomātija

Krievija pasaules politikā

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

Starptautiskā drošība: teorijas, koncepcijas un jautājumi

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

International Studies Association

Central and East European International Studies Association

Association for Advanced Baltic Studies

Oksfordas Universitātes Eiropas jautājumu biedrība

Latvijas Transatlantiskā organizācija

Baltijas Melnās jūras alianse

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Sprūds, Andris. Eiro ieviešana Latvijā : jaunā ģeopolitiskā piederība? [Elektroniskais resurss] / A.Sprūds, M.Daugulis // Eiro ieviešanas Latvijā politiskā dimensija / K.Bukovskis, I.Kreituse, A.Sprūds, V.Šcerbinskis ... [u.c.] ; red. K.Bukovskis. - [Elektroniskais resurss] - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte ; Latvijas Ārpolitikas institūts, 2014. - 8.-21.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://liia.lv/site/docs/Eiro_ieviesanas_Latvija_politiska_…

Sprūds, Andris. Russia in the Baltic Sea regional energy architecture / A.Sprūds // Estonian Foreign Policy Yearbook 2011 / ed. by A.Kasekamp. - Tallinn, 2012. - P.33-58.

Sprūds, Andris. Transatlantic dimension of the energy security in the Baltic Sea region / A.Sprūds // Nordic-Baltic-American Cooperation : Shaping the US-European Agenda / ed. by K.Volker and I.Kupce. - Washington, 2012. - P.141-152.

Sprūds, Andris. US policy towards Central and East European countries under Obama administration : Latvian perspective / A.Sprūds // Latvia and the United States : a new chapter in the partnership / ed. by I.Indāns. - Riga, 2012. - P.45-59.

Sprūds, Andris. Natural gas and energy security in the Visegrad and the Baltic States [Elektroniskais resurss] / A.Spruds, D.Koranyi // Transatlantic Topics/Energy Security / Center for Transatlantic Relations. - [Elektroniskais resurss]. - [Washington], 2011. - P.1-8. - Resurss aprakstīts 2012.g. 17.aprīlī. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://transatlantic.sais-jhu.edu/transatlantic-topics/ener…

Sprūds, Andris. Ilgtspējīga enerģētikas sektora politika Latvijas politiskās un ekonomiskās attīstības kontekstā : mērķi, iespējas un ierobežojumi / A.Sprūds // Pētījums "Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru" / autoru kolektīvs A.Sprūda vadībā. - Rīga, [2010]. - 15.-32.lpp.

 

Tēzes​​

 

Rublovskis, Raimonds. Latvijas drošības un aizsardzības struktūras arhitektūra un izaicinājumi līdz 2020.gadam / R.Rublovskis, A.Sprūds // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 391.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Economic diplomacy of the Baltic States / A.Austers, K.Bukovskis, A.Sprūds ... [et al.] ; editors: A.Sprūds, K.Bukovskis. - Riga : Latvian Institute of International Affairs ; Friedrich Ebert Stiftung, 2014. - 144 p.

Eiro ieviešanas Latvijā politiskā dimensija [Elektroniskais resurss / K.Bukovskis, I.Kreituse, A.Sprūds, V.Šcerbinskis ... [u.c.] ; red. K.Bukovskis - 62 lpp. - E-grāmata pieejama: http://liia.lv/site/docs/Eiro_ieviesanas_Latvija_politiska_…

Security of the broader Baltic Sea region [Elektroniskais resurss] : afterthoughts from the Riga seminar / S.Andreasen, A.Spruds, K.Bukovskis ... [et al.] ; editors: A.Spruds, K.Bukovskis. - Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2014, - 39 p. - E-grāmata pieejama: http://www.lai.lv/site/docs/SecurityoftheBroaderBalticSeaRe…

The economic presence of Russia and Belarus in the Baltic States : risks and opportunities / editor A.Sprūds ; [authors : E.Bošs ...[et al.]]. - Riga : Centre for East European Policy studies, 2012. - 307 p.

Pētījums "Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru" / autoru kolektīvs A.Sprūda vadībā. - Rīga : Sorosa fonds Latvija, [2010]. - 120 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Inna Dovladbekova
Katedras vadītāja, Docētāja
Henrijs Kaļķis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Geoffrey Thorpe
Pasniedzējs