Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Dekāns

Eiropas studiju fakultāte

1998 - pašlaik

Profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Politikas zinātnes katedra

1999 - 2018

Studiju programmas vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte

2004 - pašlaik

Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un direktors

1997 - 1998

ES programma Leonardo da Vinci, programmas speciālists

1995 - 1996

Naturalizācijas pārvalde, vecākais eksperts

1995 - 1995

Latvijas Valsts arhīvs, vecākais inspektors

1993 - 1995

Āgenskalna ģimnāzija, vēstures un politikas zinātņu skolotājs

Izglītība

2001 - 2005

Iegūts doktora grāds politikas zinātnē

Jagieloņu Universitātes (Krakova, Polija) Starptautisko un politikas studiju fakultāte

1994 - 1998

Iegūts politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes Starptautisko attiecību maģistratūra

1996 - 1997

Iegūts maģistra grāds Centrāleiropas vēsturē (Master of Arts in Central European History; akreditēts no Board of Regents of the University of the State of New York)

Centrāleiropas Universitāte (Budapešta) (Central EuropeanUniversity), Vēstures departaments

1989 - 1994

Iegūta vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija

Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2010. nov.-2011.aprīlis ​Džona Hopkinsa universitāte, Transatlantisko attiecību centrs (Vašingtona, ASV) (Fulbright pētniecības grants)

2010. okt.-nov. ​Japānas Enerģētikas ekonomikas institūts (Tokija, Japāna) (Japānas Fonda pētniecības grants)

2005. februāris ​Ziemas akadēmija New Security Challenges and the Role of NATO (Maskava, Krievija)

2002.okt.- 2003. aprīlis ​Kolumbijas Universitāte (Ņujorka, ASV), Harrimana Institūts (Fulbright pētniecības grants)

2001.nov.- 2002. janvāris ​Uppsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju Departaments (Zviedrijas institūta pētniecības grants)

2001.janv.-marts ​Norvēģijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju Centrs, Oslo (Norvēģija) (Norvēģijas Pētniecības padomes grants)

1998.septembris- 1999. jūnijs Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu centrs (Chevening/OSI grants)

 

 

Zinātniskā darbība

 

Zinātniskās darbības ietvaros notikusi iesaistīšanās virknē starptautisku projektu, izstrādātas publikācijas, kā arī veikti daudzskaitlīgi priekšlasījumi starptautiskajās konferencēs.

 

Starptautiskie projekti:

 

Eksperta ieguldījums: Latvian-US relations in Jeremy Shapiro and Nick Witney, Towards a Post-American Europe: A Power Audit of EU-US Relations, Report by the European Council on Foreign Relations, 2009. gada novembris,

http://ecfr.3cdn.net/cdb1d0a4be418dc49c_2em6bg7a0.pdf

 

Projekta vadītājs, kopā ar Martins Daugulis un Karlis Bukovskis, Latvia: Country Report, report under the project framework The Unfinished Business of the Fifth Enlargement Countries coordinated by Open Society Institute in Sofia and European Policy initiative, 2009. gada jūlijs, http://eupi.osi.bg/fce/001/0070/files/05_Latvia_online.pdf

Projekta vadītājs, kopā ar Renars Danelsons un Vadim Kononenko, Analysis of the EU'S Assistance to Moldova; briefing for the Foreign Affairs Committee of the European Parliament made under the framework contract with the Trans European Policy Studies Association (TEPSA), 2008. gada novembris,

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23459

 

Eksperta ieguldījums: Latvian-Russian relations in Mark Leonard and Nicu Popescu, A Power Audit of EU-Russia Relations, Report by the European Council on Foreign Relations, 2007. gada novembris,

http://ecfr.3cdn.net/1ef82b3f011e075853_0fm6bphgw.pdf

 

Latvijas valsts stratēģija attīstības sadarbībai ar Moldovu 2006. -2008. gadam; dokuments izstrādāts 2005. gadā un pieejams LR Ārlietu ministrijas mājas lapā:

http://www.mfa.gov.lv/lv/Attistibas-sadarbiba/pamatdokumenti/Moldova/

 

Minority Issues in the Baltic States in the Context of NATO Enlargement, NATO Research Fellowship's End product, 2001. gada jūlijs, www.nato.int/acad/fellow/99-01/spruds.pdf

 

Lekciju kursi

 

Lekciju kursi lasīti Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Wyzsza Szkola Biznesu- National Louis University, Nowy Sacz (Polija), Baltic Defense College (Tartu, Igaunija) un Eurouniversity, Tallina (Igaunija).

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Starptautiskās attiecības un diplomātija​​

 

Vadītie studiju kursi

Ārpolitikas analīze

Enerģētika, drošība un diplomātija: varas attiecības un stratēģiskās perspektīvas

Enerģētiskā drošība un diplomātija

Krievija pasaules politikā

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

Eiropas Savienība un Krievija: politika, diplomātija un ekonomika

Eiropas Savienības un Krievijas attiecības un to perspektīvas

Docētie studiju kursi

Ārpolitikas analīze

Enerģētiskā drošība un diplomātija

Krievija pasaules politikā

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana

Kursa darbs

Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana

Promocijas eksāmens specialitātē (politikas zinātnē)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

International Studies Association

Association for Advanced Baltic Studies

Oksfordas Universitātes Eiropas jautājumu biedrība

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Andžāns, Māris. Latvijas ārējā un aizsardzības politika kopš 1991. gada / M.Andžāns, A.Sprūds // Latvija 1918-2018 : valstiskuma gadsimts / sastādījuši: I.Ījabs, J.Kusbers, I.Misāns, E.Oberlenders ; redaktori: I.Ījabs, I.Misāns - Rīga : Mansards, 2018. - 233.-247.lpp.

Andžāns, Māris. Lettlands Außen- und Verteidigungspolitik seit 1991 / M.Andžāns, A.Sprūds // Lettland 1918-2018 : Ein Jahrhundert Staatlichkeit / herausgegeben von: I.Ījabs, J.Kusber, I.Misāns, E.Oberländer. - Paderborn : Ferdinand Schöningh, 2018. - 166.-177.lpp.

Bruģe, Ilvija. Latvia – decrease tensions and promote mutual trust [Elektroniskais resurss] / I.Bruģe, A.Sprūds // Perceptions of the OSCE in Europe and the USA [Elektroniskais resurss] / edited by A.Dienes and R.Krumm ; FES Regional Office for Cooperation and Peace in Europe. - Vienna, 2018. - P.69-74. - Resurss aprakstīts 2019.g. 20.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/wien/14517.pdf

Ščerbinskis, Valters. An introduction to the future ? / V.Ščerbinskis, A.Sprūds, K.Bukovskis // The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Scenarios for the Future / edited by K.Bukovskis, A.Sprūds, V.Ščerbinskis. - [Riga] : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - p.7.-10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.liia.lv/en/publications/the-centenary-of-latvias…

Ščerbinskis, Valters. Ievads nākotnē? / V.Ščerbinskis, A.Sprūds, K.Bukovskis // Latvijas ārlietu simtgade / redaktori: A.Sprūds, V.Ščerbinskis, K.Bukovskis. - [Rīga] : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. - [3. sējums] : Scenāriji nākotnei, 7.-10.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lai.lv/publikacijas/latvijas-arlietu-simtgade-sc…

Sprūds, Andris. Indifference is not an option. Germany's growing role in the security of the Baltic Sea region / A.Sprūds, E.Vizgunova // Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region / editors: A.Sprūds, E.Vizgunova ; Latvian Institute of International Affairs. - [Riga] : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - P.208-217. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lai.lv/publikacijas/perceptions-of-germany-in-th…

Sprūds, Andris. Introduction / A.Spruds, E.Vizgunova, B.Mangus // Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region / editors: A.Sprūds, E.Vizgunova ; Latvian Institute of International Affairs. - [Rīga] : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - P.7-10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lai.lv/publikacijas/perceptions-of-germany-in-th…

Sprūds, Andris. Ievads / A.Sprūds, V.Ščerbinskis, D.Potjomkina // Latvijas ārlietu simtgade. [2. sējums]: Darbi un personības / redaktori: A.Sprūds, V.Ščerbinskis, D.Potjomkina. - [Rīga]: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017. - 7.-15.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lai.lv/publikacijas/latvijas-arlietu-simtgade-da…

Sprūds, Andris. Nation in Transit : Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Sprūds, K.Bukovskis // Nations in Transit 2017 [Elektroniskais resurss] / edited by N.Schenkkan. - Freedom House, 2017. - [12 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 3.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/NiT2017_Latvia…

Sprūds, Andris. Russia in Latvia’s security narrative : back to securitization / A.Spruds // Security narratives in Europe: a wide range of views / ed. by W.Zellner. - Baden-Baden, 2017. - P.83-89.

Sprūds, Andris. Towards a balanced synergy of visions and interests: Latvia's perspectives in 16+1 and belt and road initiatives [Elektroniskais resurss] / A.Spruds // Croatian International Relations Review [Elektroniskais resurss]. - Vol.23, Issue 78 (2017), p.37-56. - Resurss aprakstīts 2018.g. 6.aprīlī. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://doi.org/10.1515/cirr-2017-0006

Potjomkina, Diāna. Ievads / D.Potjomkina, A.Sprūds, V.Ščerbinskis // Latvijas ārlietu simtgade. 1. sējums: Idejas un personības / redaktori: D.Potjomkina, A.Sprūds, V.Ščerbinskis. - [Rīga]: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. - 7.-20.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lai.lv/publikacijas/latvijas-arlietu-simtgade-i-…

Sprūds, Andris. Introductory remarks : revisiting the strategic partnership / A.Sprūds // Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Environment / editors: A.Spruds, D.Potjomkina. - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. - P.8-10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://liia.lv/en/publications/latvia-and-the-united-states…

Sprūds, Andris. Eiro ieviešana Latvijā : jaunā ģeopolitiskā piederība? [Elektroniskais resurss] / A.Sprūds, M.Daugulis // Eiro ieviešanas Latvijā politiskā dimensija / K.Bukovskis, I.Kreituse, A.Sprūds, V.Šcerbinskis ... [u.c.] ; red. K.Bukovskis. - [Elektroniskais resurss] - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte ; Latvijas Ārpolitikas institūts, 2014. - 8.-21.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://liia.lv/site/docs/Eiro_ieviesanas_Latvija_politiska_…

 

Tēzes​​

 

Bikovs, Artūrs. Russian interference in elections in European Countries (2014–2018) : motives and tools / A.Bikovs, A.Sprūds // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.110.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Latvijas ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija / zinātniskie redaktori: K.Bukovskis, A.Sprūds, V.Ščerbinskis. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019. - [4.sēj.],169 lpp.

Latvian Foreign and Security Policy : Yearbook 2018 / editors: A.Sprūds, I.Bruģe. - Rīga : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - 246, [1] lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.lai.lv/publikacijas/latvian-foreign-and-security…

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2018 / redaktori: A.Sprūds, I.Bruģe. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. - 246, [1] lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.lai.lv/publikacijas/latvian-foreign-and-security…

Latvijas ārlietu simtgade. Scenāriji nākotnei / zinātniskie redaktori: K.Bukovskis, A.Sprūds, V.Ščerbinskis ; zinātniskie recenzenti: D.Bleiere, I.Šteinbuka. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. - [3.sēj.], 207, [1] lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.liia.lv/en/publications/the-centenary-of-latvias…

Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region / editors: A.Sprūds, E.Vizgunova. - [Riga] : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - 223 p. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.lai.lv/publikacijas/perceptions-of-germany-in-th…

Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary : the Rīga Conference Papers 2018 / editors: A.Sprūds, M.Andžāns ; Latvian Institute of International Affairs. - Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - 223, [1] lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.lai.lv/publikacijas/security-of-the-baltic-sea-r…

Societal Security in the Baltic Sea Region : Expertise Mapping and Raising Policy Relevance / editors: M.Aaltola, B.Kuznetsov, A.Sprūds, E.Vizgunova. - Rīga : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - 269 p. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.lai.lv/publikacijas/societal-security-in-the-bal…

The Centenary of Latvia's Foreign Affairs. Scenarios for the Future / edited by K.Bukovskis, A.Sprūds, V.Ščerbinskis ; scientific reviewers: D.Bleiere, I.Šteinbuka. - Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2018. - 207 p. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.liia.lv/en/publications/the-centenary-of-latvias…

Bikovs, Arturs. Russia's Influence and Presence in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Bikovs, I.Bruge, A.Spruds. - Bruxelles : New Direction, 2017. - 35 lpp. - E-grāmata pieejama: http://europeanreform.org/files/ND-RussianInfluenceInLatvia…

Latvian Foreign and Security Policy Yearbook 2017 / editors: A.Spruds, I.Bruge, K.Bukovskis ; Latvian Institute of International Affairs. - Rīga : Latvian Institute of International Affairs, 2017. - 256 p.

Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2017 / redaktori: A.Sprūds, I.Bruģe, K.Bukovskis ; Latvijas Ārpolitikas institūts. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017. - 256 lpp.

Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personības / redaktori un ievada autori: A.Sprūds, V.Ščerbinskis, D.Potjomkina ; zinātniskie recenzenti: D.Bleiere, A.Kasekamp. - [Rīga] : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2017]. - [2.sēj.], 286 lpp.

Riga Dialogue Afterthoughts 2017 : Transforming Euro-Atlantic Security Landscapes / editors: A.Sprūds, D.Potjomkina. - Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2017. - 143 p. - Grāmata pieejama arī tiešsaistē: http://liia.lv/en/publications/riga-dialogue-afterthoughts-…

Security in the Baltic Sea Region : Realities and Prospects : the Rīga Conference Papers / editors: A.Sprūds, M.Andžāns. - Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2017. - 291 p. - Grāmata pieejama arī tiešsaistē: http://www.liia.lv/en/publications/security-in-the-baltic-s…

The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs. Activities and Personalities / edited by A.Sprūds, V.Ščerbinskis, D.Potjomkina ; scientific reviewers: D.Bleiere, A.Kasekamp. - [Rīga] : Latvijas Ārpolitikas institūts, [2017]. - [2.sēj.], 286 lpp.

Andžāns, Māris. NATO un Krievijas attiecības : Latvijas intereses formālo ietvaru un attiecību transformācijas kontekstā [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns, I.Bruģe ; zinātniskais redaktors: A.Sprūds ; Latvijas Ārpolitikas institūts. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. - 42 lpp. - E-grāmata pieejama: http://liia.lv/upload/content/nato-krievija-2016.pdf

Latvijas plašsaziņas līdzekļu noturība pret citu valstu vēstījumiem : Krievijas faktors NATO 2016. gada Varšavas samita kontekstā [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns, I.Bruģe, M.Daugulis, A.Rožukalne ; zinātniskais redaktors: A.Sprūds ; Latvijas Ārpolitikas institūts. - Rīga : Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 2016. - 45 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.lai.lv/publikacijas/latvijas-plassazinas-lidzekl…

Economic diplomacy of the Baltic States / A.Austers, K.Bukovskis, A.Sprūds ... [et al.] ; editors: A.Sprūds, K.Bukovskis. - Riga : Latvian Institute of International Affairs ; Friedrich Ebert Stiftung, 2014. - 144 p.

Eiro ieviešanas Latvijā politiskā dimensija [Elektroniskais resurss / K.Bukovskis, I.Kreituse, A.Sprūds, V.Šcerbinskis ... [u.c.] ; red. K.Bukovskis - 62 lpp. - E-grāmata pieejama: http://liia.lv/site/docs/Eiro_ieviesanas_Latvija_politiska_…

Security of the broader Baltic Sea region [Elektroniskais resurss] : afterthoughts from the Riga seminar / S.Andreasen, A.Spruds, K.Bukovskis ... [et al.] ; editors: A.Spruds, K.Bukovskis. - Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2014, - 39 p. - E-grāmata pieejama: http://www.lai.lv/site/docs/SecurityoftheBroaderBalticSeaRe…

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilga Kreituse
Studiju programmas direktore, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas direktore
Marta Urbāne
Studiju programmas direktore, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas direktors, Studiju programmas direktors
Ieva Kalve
Docētāja
Romāns Putāns
Studiju programmas direktors, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas direktors, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Vadītāja p. i., Studiju programmas direktors, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas direktore
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja