Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Mārtiņš Vargulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Starptautiskā politika

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studentiem ieskatu Eiropas Savienības (turpmāk - ES) politikā ES austrumos, fokusējoties uz pašreiz tās rīcībā esošajiem sadarbības un ietekmes instrumentiem: ES Kaimiņu politiku un ES Austrumu partnerību.

Priekšzināšanas

Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt priekšzināšanām par starptautisko attiecību pamatkonceptiem.

Rezultāti

Zināšanas

Pilnveidota zināšanu bāze par Eiropas Savienības kaimiņattiecību politiku, primāri fokusējoties uz ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm, kā Latvijai nozīmīgiem reģioniem.

Prasmes

Izprast ES kaimiņattiecību politikas veidošanu un implementāciju. Prasmes analizēt norises ES kaimiņu reģionos un attiecīgo norišu lomu attiecībās ar ES.

Kompetences

Spēja veikt patstāvīgu analīzi par ES kaimiņattiecību politiku un tās attīstību.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle