Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Elīna Graudiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika; Politikas teorija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar politiskās komunikācijas pamatprincipiem Eiropas Savienībā – normatīvajiem un empīriskajiem aspektiem.

Priekšzināšanas

Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem jābūt apgūtai vidusskolas mācību programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Eiropas Savienības izveidošanās un pārvaldes vēsture, ES institūcijas, ES lēmumu pieņemšanas process, sabiedrības līdzdalības modeļi ES lēmumu pieņemšanas procesā un institūcijās.

Prasmes

Analītiskās spējas salīdzināt un kritiski izvērtēt Eiropas Savienības rīcībpolitiku un sabiedrības lomu to izpildē.

Kompetences

Spēja apvienot kritisko domāšanu, zināšanas par politikas procesiem, Eiropas Savienības pārvaldes procesiem un komunikācijas procesiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle