Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Āris Kaksis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Dzīvās dabas zinātnes; Ārstniecība; Civilā un militārā aizsardzība; Bioloģija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ķīmija; Bioķīmija

Mērķis

Studēt un eksperimentāli izpētīt: Olbaltumvielu, lipīdu, ogļhidrātu, un nukleīnskābju uzbūvi, sastāvu, bioķīmiskās un fizioloģiskās funkcijas cilvēka organismā.

Priekšzināšanas

Valodas, datorzinības un prasmes studēt internet tīmeklī (rakstiski un mutiski vidusskolas programmas apjomā); dabas zinības un matemātika: ķīmija, matemātika (algebra un ģeometrija), bioloģija, fizika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izpētīt molekulas, lietojot IT tehnoloģijas:
• formulēt un izskaidrot medicīniskās ķīmijas un bioķīmijas jēdzienus;
• aprakstīt medicīniski ķīmisko procesu kvantitatīvās un kvalitatīvās sakarības;
• novērtēt skābekļa, glikozes, CO2, asins pH, osmolārās un koncentrācijas gradienta uz membrānas nozīmi;
• izskaidrot jonu kanālu veidoto membrānu potenciālu darbības principus;
• pretstatīt veselīgā uzturā lietojamu dabas vielu un kaitīgo vielu iedarbību uz veselību.

Prasmes

Students pratīs analizēt bioloģiskos vielu maiņas līdzsvarus un homeostāzes stāvokļus. Pratīs novērtēt vielu apmaiņu un pārvērtības ekvivalentos daudzumos, balstoties uz olbaltumvielu enzīmu darbības mehānismiem. Spēs analizēt enzīmu uzbūves un sastāva ietekmi, lai spētu novērtēt mijiedarbību ar vidi un integrēto vielmaiņu dzīvības funkciju uzturēšanā, ko atspoguļos studentu noformētie studiju darba rezultāti laboratorijas darbu protokolu secinājumi, testi un kolokviji.

Kompetences

Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par daudzveidīgajiem medicīniskās ķīmijas procesiem un mehānismiem un pamatprasmes novērtēt šo procesu un mehānismu funkcionalitāti, lai izdarītu kompetentus, integrētus slēdzienus par homeostāzes norisēm organismā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleĀris Kaksis
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleĀris Kaksis
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēleĀris Kaksis