Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Docents

RSU Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Medicīniskā ķīmija ;
Eksperimentālā pētniecība medicīniskajā ķīmijā

1995 - 2010

Docents

RSU Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Vispārīgā medicīniskā ķīmija ​

1993 - 1995

Katedras vadītājs

AML Vispārīgās ķīmijas katedra

Vispārīgā ķīmija;
Bioneorganiskā ķīmija;
Organiskā ķīmija;
Fizikālā ķīmija;

1990 - 1993

Lektors

AML Vispārīgās ķīmijas katedra

Vispārīgā ķīmija;
Bioneorganiskā ķīmija;
Organiskā ķīmija;
Fizikālā ķīmija

1984 - 1990

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks; Stundu pasniedzējs

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedra

Ķīmija;Fizikālā ķīmija

1979 - 1984

Aspirants; Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte

Fizikālā ķīmija ​

1975 - 1978

Mācību meistars

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte

Fizikālā ķīmija

1973 - 1975

Ķīmijas inženieris

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedra

Fizikālā ķīmija

Izglītība

2010 - 2014

Sertifikāts Nr.1151 programmā "Profesionālās attīstības interešu izglītība"

VISC, LAVIJAS REPUBLIKAS Izglītības un zinātnes ministrija

Sertifikāts Nr.1151 programmā "Profesionālās attīstības interešu izglītība" VISC, LAVIJAS REPUBLIKAS Izglītības un zinātnes ministrija Vaļņu iela 2, Riga (Latvija)

1979 - 1992

Dr.chem., DOKTORA DIPLOMS E-D Nr.000754

Latvijas Zinātņu akadēmijas, Neorganiskās ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome

Ķīmijas zinātne

1970 - 1975

ĶĪMIJAS (fizikālā ķīmija) diploms Ю Nr398607

Latvijas Universitāte Ķīmijas fakultate

Profesionālā augstākā izglītība (maģistrs)Ķīmija (Fizikālā ķīmija)

Papildu informācija

Tālākizglitiba u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2014. Sertifikāts Nr.1151 programmā "Profesionālās attīstības interešu izglītība" VISC, LAVIJAS REPUBLIKAS Izglītības un zinātnes ministrija Vaļņu iela 2, Riga (Latvija)
2009. TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT CENTER CERTIFICATE No.31729 Chemistry Teacher Good Practice Dissemination in the Baltic Countries. duration of the seminar: 30 hours June 25 - 27, 2009 year Vilnius, Lithuania.
2009. Eksāmenu darbu vērtēšana 12. klašu skolēnu darbiem Ķimijā Latvijā, Riga, LATVIA. 17. Jūnijs - 18. Jūnijs 2009.gadā.
2008. Starptautiska, zinātniski - metodiska konference "Ķīmijas izglītība - 2008" 2008.gadā LU Ķīmijas fakultāte.

Pētniecības darbības virzieni

1. «Medicīniskās ķīmijas eksperimentālā pētniecība ar dabaszinātņu praktiskiem līdzekļiem un rikiem» ; http://aris.gusc.lv/
2. "Enzīmu datu bāzes", "Polyenzyme Systems (PES) in cell framework of tissues, data of kinetics and its Structural relationships", http://aris.gusc.lv/ ;
3. Minesotas Universitātē sadarbība lekciju kursa projektā ar PhD Natāliju Tretjakovu lekcijas izdruku materiāli, ISISDraw Mol dizains,©2006.Rīga-Minesota, http://aris.gusc.lv/Minesot-Riga.html

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

1. Grāmata Āris Kaksis, Velga Kakse «Ķīmija 12. klasei» © 2011., 160 lpp., LIELVĀRDS.
2. Grāmata Āris Kaksis, Uldis Bergmanis, Velga Kakse «Ķīmija 11. klasei» © 2010., 160 lpp., LIELVĀRDS.
3. Grāmata Āris Kaksis «Ķīmija 10. klasei» © 2009., 160 lpp., LIELVĀRDS, .

Izstrādātās studiju programmas

2016. Medicīniskā ķīmija ;
2016. Eksperimentālā pētniecība medicīniskajā ķīmijā;
2009. Vispārīgā medicīniskā ķīmija

Vadītās studiju programmas

2016. Medicīniskā ķīmija ;
2016. Eksperimentālā pētniecība medicīniskajā ķīmijā;
2009. Vispārīgā medicīniskā ķīmija

Izstrādātie studiju kursi

2016. Medicīniskā ķīmija ;
2016. Eksperimentālā pētniecība medicīniskajā ķīmijā;
2009. Vispārīgā medicīniskā ķīmija

Docētie studiju kursi

2016. Medicīniskā ķīmija ;
2016. Eksperimentālā pētniecība medicīniskajā ķīmijā;​

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

vadītie:
maģistra darbi: 1

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

RSU Satversmes sapulces dalībnieks Member of the Scholarship Board, Riga Stradin's University

Apbalvojumi un atzinības

Apliecība 1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme Nr.21755, par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvāri- augustā. 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes valde lēmums Nr.1 12.01.2009. Saeimas priekšsēdētājs.


Publikācijas

Research articles​​

Kaksis, Āris. An approach to teaching medical chemistry that highlights interdisciplinary nature of science / A.Kaksis, A.Brangule, M.Halitovs // State of the Art and Future Perspectives : Proceedings of the 1st International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2015) (Šiauliai, Lithuania, June 15-18, 2015). - Šiauliai, 2015. - P.54-56.

Grāmatas un brošūras

Grāmatas

​1. Aris Kaksis 2016. Riga Stradin's University; 22 p «Biological Oxidation Reduction»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/OxRedBiologicalW.doc
2. Aris Kaksis 2016. Riga Stradin's University; 26 p «Biochemistry Thermodynamics».
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/BioThermodynamics.doc

Brošūras

​3. I.Kazuša, Ā.Kaksis. RSU "Vispārīgajā ķīmijā" 173.lpp. © 2016 nodarbībām http://aris.gusc.lv/Visp_kim_7-izd_IK+AL_2014_labotais_18.07.2014.pdf

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīnas ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2014. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2012. - 173 lpp.

Grāmatas

​1. Āris Kaksis, Velga Kakse «Ķīmija 12. klasei» © 2011., 160 lpp., LIELVĀRDS.2. Āris Kaksis, Uldis Bergmanis, Velga Kakse «Ķīmija 11. klasei» © 2010., 160 lpp., LIELVĀRDS.3. Āris Kaksis «Ķīmija 10. klasei» © 2009., 160 lpp., LIELVĀRDS.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2011. - 170 lp.

4. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 7 lpp., < 5. Ogļhidrāti un glikoze»http://aris.gusc.lv/NutritionBioChem/35Ogl45Hidr150211.doc
5. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 5 lpp., «Olbaltumvielas»
http://aris.gusc.lv/NutritionBioChem/38Olbalt10311.doc
6. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 16 lpp., «OLBALTUMVIELAS (PROTEĪNI) Studijas»
http://aris.gusc.lv/NutritionBioChem/32ProteinsLatC.doc
7. Āris Kaksis,2016.Rīgas Stradiņa universitāte;6 lpp., «Nukleīnskābes DNS un RNS» http://aris.gusc.lv/NutritionBioChem/39NuklSk310311.doc
8. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 6 lpp.,<ŪDENS DISOCIĀCIJA. pH ŪDEŅRAŽA [H+] EKSPONENTES FUNKCIJA»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/H2ODissociationLat.doc
9. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 4 lpp., «Dabā notiekošo ķīmisko procesu līdzsvara izjaukšana, pārmaiņas vidē un Lešateljē principa atklāšanas nozīme zinātnes un tehnoloģiju attīstībā»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/74LidzsvarsDaba.doc
10. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 6 lpp., < Ķīmiskais potenciāls µ un homeostāze»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/ChemicalPotentialLat.doc
11. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 2 lpp. «Elektroda potenciāls» http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/ElektrodsM.doc

Āris Kaksis, 2011. Rīgas Stradiņa universitāte; 3 lpp., ., «Enzīmu vadīto reakciju kinētikas mehānisms»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/EnzymeKineticsLat.doc
12. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 4 lpp., «Atomu orbitāles s, p, d, f; galvenais kvantu skaitlis n, azimutālais kvantu skaitlis l, magnētiskais kvantu skaitlis ml, spins ½»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/34AtomaUzbuveS.doc
13. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 4 lpp.,<Ķīmiskie mijiedarbības spēki un ķīmiskā saite
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/4KimiskaSaite.doc
14. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 4 lpp., «Membrānas potenciāls fizioloģiski nozīmīgiem joniem H+,Na+,K+,HCO3-un Cl-»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/MembraneElektrodsLat.doc
15. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 4 lpp., «pH aprēķini cilvēka ķermenī ūdens šķīdumos»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/pHaprekiniUzdLdLat.doc
16. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 8 lpp «Brensteda skābes-bāzes ķīmiskais līdzsvars. bufera šķīdumi»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/BufferSolutionLat.doc
17. Āris Kaksis, 2016. Rīgas Stradiņa universitāte; 8 lpp «Bioloģiskās bufersistēmas enzīms CA karbo anhidrāze»
http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/BiologicalBuffersLat.doc

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja