Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Konrāde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Integrēt iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināšanas klīnisko simptomu patoģenēzes mehānismos, izprast klīnisko lēmumu pieņemšanas procesu un starpdisciplināro integritāti.

Priekšzināšanas

Bioķīmija, patoloģija, fizioloģija, propedeitika un A endokrinoloģija (iekškīgās slimības, studiju kurss Nefroloģija, Gastroenteroloģija un Endokrinoloģija).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs nosaukt un aprakstīt studiju aprakstā minētās endokrīnās slimības, spēs formulēt šo slimību definīciju, vadošo klasifikāciju (-as), slimības simptomātiku, slimības gaitu, diagnostikas kritērijus, izmeklēšanas plānu, ārstēšanas principus, ieskaitot nemedikamentozo, prognozi un prevencijas iespējas.

Prasmes

Spēs interpretēt klīnisko un bioķīmisko rādītājus, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu; orientēties izmeklēšanas protokolos, rādītājos un interpretēt rezultātu; atpazīt programmā minētos sindromus un saprast kādās nozoloģijas ir šādas problēmas, diferencēt tos.

Kompetences

Ļauj izvirzīt darbības prioritātes un strukturēt darba uzdevumus tā, lai to izpilde visīsākā iespējamā laikā, racionāli izmantojot pieejamos resursus, uzlabotu pacienta veselības stāvokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz11MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle