Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2015

4. nodaļas vadītāja

RAKUS slimnīca „Gaiļezers”

2010 - 2015

Docente

RSU iekšķīgo slimību katedra

1998 - 2015

Cukura diabēta pacientu apmācības ārsts

RAKUS slimnīca “Gaiļezers”

2003 - 2010

Stundu pasniedzēja, asistente

RSU Iekšķīgo slimību katedra

2004 - 2005

Ārsts-ordinators

Heidelbergas Universitātes I Medicīniskā klīnika un poliklīnika

Izglītība

2000 - pašlaik

Ārsta-endokrinologa sertifikāts Nr. A 61256 (derīgs līdz 2020. g.), iekļauta LĀB apmācīttiesīgo ārstu sarakstā

Latvijas Ārstu biedrība

2003 - 2008

Dr. Med. Iekšķīgo slimību nozarē

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs „Dziļās glikēšanās galaproduktu receptora un glioksalāzes-1 loma cukura diabēta vēlīno komplikāciju attīstībā"

1996 - 1999

Pēcdiploma izglītības fakultāte. Iekšķīgās slimības-rezidentūra

Latvijas Medicīnas akadēmija

1990 - 1996

Ārsta diploms, Diploma Nr.1-000682 (ar izcilību)

Latvijas Medicīnas akadēmija, Medicīnas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2014.03.

Harward (ASV) Clinical Endocrinology-Course

2014. 11.

Pituitary Forum, Vīne, Austrija

2006.g. 20.02 – 05.04.

Biotehnoloģisko metožu praktiska apmācība Heidelbergas Universitāte -EFSD piešķirtā Albert Reynold Fellowship jaunajiem zinātniekiem

2005. 3 -7.05

Deutsche Diabetes Gesellschaft, Berlīne

2003. 4-11.04.

„Steno Diabetes Course"; Dānija, Kopenhāgena

12.03.-18.03.2003

„Apmācība diabetoloģijā"- Maskava, Krievija

2003.g. 13.11.

„Laba Klīniskā Prakse" (Valsts Zāļu Aģentūra)

2001.g. aprīlis

"Regional EFES Postgraduate course", Kauņa, Lietuva

1999.g.septembris

EASD Pēcdiploma kursi klīniskajā diabetoloģijā, Lietuva, Kauņa

1999.g.maijs

Ievads insulīna pumpju terapijā. Vācija, Mainca

1997.g.oktobris

Cukura diabēta pacientu apmācības kursi. Vācija, Betānijas slimnīcā Hamburgā.

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Metabolais sindroms, prediabēts, cukura diabēts, policistisku olnīcu sindroms;
  •  
  • Vairogdziedzera autoimunitāte un joda nodrošinājums populācijā

 

Docētie studiju kursi

 

Iekšķīgās slimības II (endokrinoloģija)

 

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostikas aktuālie jautājumi

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Promocijas darba vadītāja (T. Zaķe, V. Veisa, RSU Medicīnas programma)

RSU Medicīnas fakultātes studentu zinātnisko darbu vadīšana

 

Projekti

 

No 2013. gada: VPP-Nr. 4 – „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" apakšprojekta Nr. 3.4. "Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte" vadītāja.

VPP "Biomedicīna sabiedrības veselībai", 2. projekts (līdzdalība no RSU) Diabēta un kardiovaskulāro komplikāciju molekulārie mehānismi, farmakoģenētika un jauni ārstniecības līdzekļi.

MPIC izsludinātās ESF fonda aktivitātes: programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 2 programmu un mācību materiālu autore.

Latvijas Zinātnes Padome, Bioloģijas un medicīnas zinātnes ekspertu komisija, kopš 2016 - komisijas prikšsēdētāja

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās grantu shēmas "Akadēmiskie pētījumi" projektā NR. EEZ09AP-57 „Jaunu cukura diabēta vēlīno komplikāciju molekulāro marķieru pētījumi"- galvenā izpildītāja

2009. gada maijs

European Association for the Study of Diabetes- kongresu sagatavošanas padomes abstraktu zinātniskā satura novērtēšanas grupas dalībniece

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

No 2007. gada decembra: Latvijas Endokrinologu Asociācijas valdes locekle

No 2009. gada 13. novembra: Latvijas Endokrinologu Asociācijas priekšsēde

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Fenofibrāta vieta cukura diabēta pacientu kompleksajā terapijā / A.Galviņš, I.Konrāde, A.Lejnieks, I.Rasa // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2010), 32.-36.lpp.

Neenzimātiska glikēšanās : problēma ne tikai cukura diabēta pacientiem / I.Konrāde, A.Lejnieks, E.Škapare ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2010), 34.-37.lpp.

Āboli, florizīns un cukura diabēts : [par florizīna darbības mehānismu] / I.Konrāde, M.Dambrova, E.Škapare ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2011), 59.-61.lpp.

Flow cytometric analysis of glyoxalase-1 expression in human leukocytes / I.Konrade, B.Maurina, M.Dambrova ...[et al.] // Cell biochemistry and function. - Vol.29, N 2 (2011, Mar.), p.171-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Glioksalāzes II aktivitātes metodes izstrāde cukura diabēta komplikāciju molekulāro mehānismu pētījumiem / I.Konrāde, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 70.-76.lpp.

Mildronate treatment alters γ-butyrobetaine and I-carnitine concentrations in healthy volunteers / E.Liepins, I.Konrade, M.Dambrova ...[et al.] // The journal of pharmacy and pharmacology. - Vol.63, N 9 (2011, Sept.), p.1195-1201. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Aptaukošanās farmakoloģiskā terapija / ar endokrinoloģes I.Konrādes koment. ; materiāla sagat. S.Pildava // Doctus. - Nr.2 (2012, febr.), 22.-24.lpp.

Glyoxalase 1 and glyoxalase 2 activities in blood and neuronal tissue samples from experimental animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus / I.Konrade, R.Vilskersts, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of physiological sciences. - Vol.62, N 6 (2012, Nov.), p.469-478. - Starptautiski citējamā izdevumā.

High L-carnitine concentrations do not prevent late diabetic complications in type 1 and 2 diabetic patients / I.Konrade, I.Strele, M.Dambrova ...[et al.] // Nutrition Research. - Vol.32, N 5 (2012, May), p.320-327. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Konrāde, Ilze. Mērķtiecīga akromegālijas diagnostika Latvijā / I.Konrāde // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2012), 54.-56.lpp.

Methylglyoxal modification of Na(v)1.8 facilitates nociceptive neuron firing and causes hyperalgesin in diabetic neuropathy / A.Bierhaus, T.Fleming, I.Konrade ...[et al.] // Nature Medicine. - Vol.18, Issue 6 (2012, June), p.926-933. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Seasonal iodine deficiency in Latvian school children / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Thyroid. - Vol.22, N 10 (2012, Oct.), p.1088-1089. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The Latvian clinical recomendations for the diagnosis, treatment and dynamic monitoring of neuroendocrine tumors / I.Konrade, I.Kudaba, A.Lejnieks, G.Purkalne, I.Strumfa ...[et al.] // Baltic Endocrinology. - Vol.6, N 1/2 (2012), p.41-47.

Association of reduced glyoxalase 1 activity and painful peripheral diabetic neuropathy in type 1 and 2 diabetes mellitus patients / I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Journal of Diabetes and Its Complications. - Vol.27, No.3 (2013, May-June), p.262-267. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Identification of glyoxalase 1 polymorphisms associated with enzyme activity / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Gene. - Vol.515, No.1 (2013, Febr.), p.140-143. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Meldonium decreases the diet-increased plasma levels of trimethylamine N-oxide, a metabolite associated with atherosclerosis / M.Dambrova, I.Konrade, E.Skapare-Makarova ...[et al.] // Journal of Clinical Pharmacology. - Vol.53, No.10 (2013, Oct.), p.1095-1098. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A cross-sectional survey of urinary iodine status in Latvia / I.Konrade, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.2 (2014), p.124-129. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā – aizmirstas problēmas klīniskās konsekvences : [par joda deficītu un tā novēršanu] / I.Konrāde, M.Dambrova, I.Strēle, L.Neimane, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2014, febr.), 29.-32., 34.-35.lpp.

Ozols, Kaspars. Primāra virsnieru mazspēja - diagnostikas un terapijas pamatprincipi / K.Ozols, I.Konrāde, A.Ozola // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 81.-87.lpp.

Selenium status in patients with autoimmune and non-autoimmune thyroid diseases from four European countries / I.Konrade, G.E.Krassas, N.Pontikides ...[et al.] // Expert Review of Endocrinology & Metabolism. - Vol.9, Issue 6 (2014, Nov.), p.685-692. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Thyroid volume in type 2 diabetics : relationship to patients' weight and type of treatment / I.Konrade, J.Prokofjeva, M.Grube, A.Krumina // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.13-17.

Acute anti-hyperglycaemic effects of an unripe apple preparation containing phlorizin in healthy volunteers : a preliminary study / M.Dambrova, I.Konrade, E.Makarova ...[et al.] // Journal of the Science of Food and Agriculture. - Vol.95, No.3 (2015, Febr.), p.560-568. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Determination of trimethylamine-N-oxide in combination with l-carnitine and γ-butyrobetaine in human plasma by UPLC/MS/MS / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // Biomedical Chromatography : BMC. - Vol.29, No.11 (2015, Nov.), p.1670-1674. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Iodine deficiency during pregnancy : a national cross-sectional survey in Latvia / I.Konrade, I.Strele, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // Public Health Nutrition. - Vol.18, No.16 (2015, Nov.), p.2990-2997. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jodsāls īpatsvara novērtējums Latvijas grūtnieču un skolēnu uzturā kā indikators nodrošinājumam ar jodu populācijā / L.V.Neimane, M.Grundmane, I.Strēle, M.Apinis, V.Veisa, A.Lejnieks, I.Konrāde // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.-296.lpp.

 

Tēzes​​

 

The effects of mildronate and metformin on energy, metabolism pathways in experimental model of obesity / E.Liepins, E.Skapare, I.Konrade, M.Dambrova // Diabetologia. - Vol.53, Suppl.1 (2010, Sept.), abstr. N 815. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Zemāka glioksalāzes-1 aktivitāte pacientiem ar diabētisku dolorozu polineiropātiju / I.Konrāde, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 156.lpp.

Changes in urinary iodine status following 10-year voluntary salt iodization in Latvia / I.Konrade, M.Dambrova, L.Neimane, I.Strele, A.Lejnieks ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.26, (2011), abstr. P425. - 13th European Congress of Endocrinology (Rotterdam, the Netherlands, Apr.30-May 4, 2011) : [Abstracts].

Measurement of plasma free L-carnitine in control subjects and patients with type1 and type2 diabetes mellitus / E.Vāvers ...[u.c.] ; scientific supervisors: I.Konrade, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.141-142.

Measurements of the glyoxalase-1 expression and activity in blood samples of diabetic patients / I.Konrade, M.Dambrova, E.Skapare ...[et al.] // The FEBS Journal. - Vol.278, Suppl.1 (2011, June), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : kas mainījies 10 gados / I.Konrāde, I.Strēle, L.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 165.lpp.

Nodrošinājums ar jodu Latvijā : situācija 2011.gadā / I.Konrāde, I.Strēle, L.V.Neimane, M.Dambrova, A.Lejnieks ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 50.lpp.

Plūsmas citometrijas analīze glioksalāzes-1 noteikšanai cilvēku leikocītos / I.Konrāde, A.Lejnieks, R.Medne, M.Dambrova ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 180.lpp.

Prevalence of iodine deficiency in Latvia 2000-2010 : multifactorial analysis of changes / I.Rubule ...[u.c.] ; scientific supervisors: I.Konrade, A.Lejnieks, V.Pīrāgs, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.144.

The alterations of glyoxalase enzyme activities are earlier detected in neuronal tissues than in blood samples / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // World Diabetes Congress (Dubai, United Arab Emirates, Dec.4-8, 2011) : [Abstracts] / International Diabetes Federation. - Dubai, 2011. - P.387-388.

2. tipa cukura diabēta farmakoģenētisks pētījums personalizētās medicīnas principu ieviešanai klīniskā praksē / I.Kempa, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 60.lpp.

Glioksalāžu sistēmas loma cukura diabēta vēlīno komplikāciju attīstībā / I.Konrāde, R.Medne, M.Dambrova ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 84.lpp.

Iodine deficiency and health [Elektroniskais resurss] / L.Neimane, I.Konrade, I.Strele, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.10, on CD-ROM.

Mildronāts samazina pro-aterogēnā metabolīta trimetilamīna N-oksīda koncentrāciju asins plazmā / E.Škapare, I.Konrāde, M.Dambrova ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 116.lpp.

Decreased glyoxalase 1 activity caused by polymorphisms in GLO1 is gender dependent / I.Konrade, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.44.

Diabetes in patients undergoing percutaneous coronary intervention is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels independently of carnitine / M.Dambrova, I.Strele, I.Konrade ...[et al.] // The 29th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes mellitus (Jurmala, Latvia, June 24-28, 2014) : Book of Abstracts. - Jurmala, 2014. - P.39.

Nepietiekams iedzīvotāju nodrošinājums ar jodu Latgalē un Vidzemē / L.Neimane, M.Makrecka, I.Strēle, A.Lejnieks, M.Dambrova, I.Konrāde ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.lpp.

Nepietiekams joda nodrošinājums grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 92.lpp.

Nepietiekams nodrošinājums ar jodu grūtniecēm Latvijā / I.Konrāde, M.Makrecka, I.Strēle, V.Veisa, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 121.lpp.

Sirdsdarbības analīze pēc Holtera monitorēšanas datiem mirstības riska novērtēšanā slimniekiem ar permanento ātriju mirgošanu un cukura diabētu / O.Kalējs, R.Erts, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 122.lpp.

Acyl-carnitines induce insulin resistance in high fat diet-fed and diabetic db/db mice / M.Dambrova, M.Makrecka-Kuka, I.Konrade ...[et al.] // Diabetologia. - Vol.58, Suppl.1 (2015, Sept.), abstr. No.606. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Blīvo savienojumu proteīna klaudīna-1 atšķirīga imūnekspresija vairogdziedzera audos pacientiem ar Hašimoto tireoidītu un Greivsa slimību / V.Groma, I.Konrāde, S.Skuja, S.Čapkēviča, R.Kleina ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 129.lpp.

Diabetes is associated with higher trimethylamine N-oxide plasma levels / I.Konrade, M.Dambrova, I.Strele ...[et al.] // Drug Discovery Conference (Riga, Latvia, Aug.27-29, 2015) : Abstract Book. - Riga, 2015. - P.116. - T.p. The 5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (Istanbul, Turkey, Nov.5-7, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - 1 p. - Pieejams tiešsaistē : http://www.codhy.com/2015/Uploads/Editor/PDF/POSTER1/49.pdf

Differential diagnosis of low renin hypertension - pseudohypoaldosteronism type 2 / I.Kalere, I.Tonne, A.Lejnieks, I.Konrade // Endocrine Abstracts. - Vol.37, (2015, May), p.EP1195. - 17th European Congress of Endocrinology (Dublin, Ireland, May 16-20, 2015)

Higher levels of rage in patients with ischemic stroke but not type 2 diabetes mellitus / I.Ķikule, I.Haritončenko, I.Konrade ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A6-A7. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Holtera monitorēšanas nozīme diabētiskās kardiālās autonomās neiropātijas agrīnā diagnostikā / R.Erts, A.Kalinin, O.Kalējs, A.Lejnieks, I.Konrāde ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 69.lpp.

Immunoexpression of type IV collagen and claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / T.Zake, S.Skuja, I.Konrade, V.Groma // 3th EYES Meeting (Modena, Italy, Sept. 24-26, 2015) : Abstract. - Modena, 2015. - P.24.

Immunohistochemical expression of Claudin-1 in Hashimoto's thyroiditis and Graves' disease patients / S.Skuja, V.Groma, I.Konrade, R.Kleina ...[et al.] // Endocrine Abstracts. - Vol.37, (2015, May), p.EP967. - 17th European Congress of Endocrinology (Dublin, Ireland, May 16-20, 2015).

Joda nodrošinājuma un vairogdziedzera funkcijas saistība ar grūtniecības iznākumu / V.Veisa, I.Konrāde, I.Strēle, D.Rezeberga, A.Lejnieks, M.Dambrova ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 175.lpp.

Konrāde, Ilze. Making a meaningful difference - iodine supplementation based on survey data / I.Konrade // Annals of Nutrition and Metabolism. - Vol.67, Suppl.1 (2015, Oct.), p.11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pheochromocytoma in family - clinical case / Z.Roze, I.Dzivite-Krisane, I.Konrade ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.64.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / O.Kalejs, A.Strelnieks, I.Konrade, E.Miglane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Trimetilamīna-N-oksīds – L-karnitīna metabolīts un jauns kardiometabolo risku marķieris / M.Dambrova, I.Konrāde, I.Strēle, R.Vilšķērsts ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 50.lpp.

Zaķe, Tatjana. Examination of TH17-specific cytokine immunoexpression in autoimmune thyroid diseases / T.Zake, V.Groma, I.Konrade // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.132.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, J.Kroiča, S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Platkājis, I.Mihailova, H.Mikažāne ...[u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 3.grām., 548 lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: I.Konrāde, S.Lejniece, A.Platkājis, B.Rozentāle ...[u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 2.grām., 699 lpp.

Konrāde, Ilze. Iekšējās sekrēcijas dziedzeri un ar tiem saistītās slimības. Osteoporoze / I.Konrāde // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 2.grām., 1.nod., 21.-283.lpp.

Laboratoriskā diagnostika / H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, S.Lejniece ...[u.c.] // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 3.grām., 4.nod., 409.-535.lpp.

Sertifikācijas jautājumi internā medicīnā / A.Lejnieka redakcijā ; [sast. darba grupa: H.Čerņevskis, A.Danilāns, A.Kadiša, A.Kalvelis, I.Konrāde, S.Lejniece, A.Lejnieks, E.Livčāne, A.Pētersons, J.Pokrotnieks, I.Siliņš]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 276 lpp.

Ceļojums metaboliskā sindroma un insulīna rezistences klīniskajos stāvokļos : [informatīvais materiāls] / sastādījis A.Lejnieks ; zinātniskā recenzente: I.Konrāde. - Rīga, 2015. - 76 lpp. - Aprakstīts pēc vāka.

Neiroendokrīno audzēju diagnostikas, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas rekomendācijas / autoru kolektīvs: G.Purkalne, I.Kudaba, I.Konrāde, A.Lejnieks, A.Derovs, J.Gardovskis, A.Ozoliņš, H.Plaudis, I.Siliņš, I.Štrumfa, M.Sperga ...[u.c.]. - Rīga : Hromets poligrāfija, 2015. - 51, [1] lpp. - Materiāls izdots ar atbalstu: afonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds), Novartis oncology.

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja