Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par gerontoloģiju un geriatriju kā zinātnes nozarēm, par cilvēka novecošanas procesu un ar to saistītajām funkcionēšanas problēmām senioriem un faktoriem, kas tās ietekmē. Studentiem vajadzētu apgūt iemaņas kritiski spriest par ergoterapiju, rehabilitāciju un aprūpes aspektiem senioriem.

Priekšzināšanas

Attīstības psiholoģija, ergoterapijas pamati, ergoterapijas konceptuālie prakses modeļi, ergonomika, iekšķīgās slimības, neiroloģija, traumatoloģija un ortopēdija, psihiatrija.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs nosaukt un izskaidrot pazīstamākās novecošanas teorijas, aprakstīt ar novecošanu saistītas problēmas senioriem Latvijā un pasaulē, izskaidrot nodarbes nozīmi senioriem, izskaidrot funkcionēšanas spēju izvērtējumu senioriem, nosaukt un raksturot ergoterapijas, rehabilitācijas un aprūpes pamatprincipus strādājot ar senioriem ar dažādām saslimšanām.

Prasmes

Studējošais pratīs apkopot būtisko informāciju par senioru funkcionēšanas spējām un faktoriem, kas tās ietekmē. Pratīs izvēlēties atbilstošus novērtējumus un identificēt senioru nodarbes problēmas, kā arī izvērtēt resursus un faktorus, kas tās ietekmē.

Kompetences

Interpretēt funkcionēšanas novērtēšanas rezultātus, plānot ergoterapijas intervences senioriem un demonstrēt atsevišķas terapijas metodes pārraudzībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE6BakalaursObligāts