Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Dekāns

Rehabilitācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

2016 - pašlaik

Asociētais profesors

RSU Rehabilitācijas katedra

2012 - 2014

Pēcdoktorantūra

Lundas universitāte (Zviedrija), Veselības zinātņu nodaļa, Aktīvas un veselīgas novecošanas pētniecības grupa, Novecošanas un atbalstošas vides pētījumu centrs

2010 - 2012

Viespētnieks

Lundas universitāte (Zviedrija), Veselības zinātņu nodaļa, Aktīvas un veselīgas novecošanas pētniecības grupa, Novecošanas un atbalstošas vides pētījumu centrs

2011 - 2016

Docente

RSU, Rehabilitācijas katedra

2008 - 2011

Lektore

RSU, Rehabilitācijas katedra

2006 - 2011

Ergoterapeite

LR LM Veselības un darbaspēju ārstu valsts komisija

2000 - 2002

Ergoterapeite

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rehabilitācijas nodaļa

1999 - 2010

Klīnisko prakšu vadītāja

Latvijas Medicīnas akadēmija/ Rīgas Stradiņa universitāte Ergoterapijas akadēmiskā skola/ Ergoterapijas studiju programma

1996 - 2008

Asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija/ Rīgas Stradiņa universitāte Ergoterapijas akadēmiskā skola/ Ergoterapijas studiju programma

1996 - 2000

Ergoterapeite

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”

1992 - 1994

Medmāsa

Tartu militārā slimnīca

Izglītība

2005 - 2010

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Mājas vides ietekme uz veselīgu novecošanu gados ļoti veciem cilvēkiem Latvijā Eiropas valstu kontekstā", 2010.

1995 - 1996

Ergoterapeita kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija, Modificētie ergoterapijas kursi

1988 - 1994

Ārsta diploms, sporta ārsta kvalifikācija

Tartu universitāte

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

Aktīva un veselīga novecošana

Vides ietekme uz indivīda funkcionālajām spējām

 

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Rehabilitācija"

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais izglītības līmenis, pilna laika klātiene, Rehabilitācija

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija

Ergoterapija: gerontoloģija un geriatrija

 

Vadītie studiju kursi

Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse

Ergoterapija: geriartrija un gerontoloģija

Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija

Gerontoloģija un geriatrija

Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā

Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijā

Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati

Pētniecības metodes rehabilitācijā un pētniecības procesa selektīvi posmi

Projektu vadība

Rehabilitācijas multiprofesionālā komanda

Rehabilitācijas programmas sabiedrības veselības veicināšanai

Uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācija

Vide un palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

Docētie studiju kursi

Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse

Efektīvas medicīniskās rehabilitācijas programmas

Ergoterapija: geriartrija un gerontoloģija

Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija

Gerontoloģija un geriatrija

Ievads specialitātē

Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijā

Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijā

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas organizācija, integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un medicīnas pakalpojumu mārketings

Nodarbe un kultūrvide

Personāla vadība un dokumentu pārvaldības pamati

Pētniecības metodes rehabilitācijā un pētniecības procesa selektīvi posmi

Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana

Rehabilitācijas multiprofesionālā komanda

Rehabilitācijas programmas sabiedrības veselības veicināšanai

Rehabilitoloģijas pamati

Uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācija

Vide un palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

Projekti

 

2016- patreiz, SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) Wave 7.

- projekta darba grupas vadītāja Latvijā.

2012- 2015. EK 7.ietvara programmas pētījumu projekts "Sociālās inovācijas aktīvai un veselīgai novecošanai" (Social Innovations Promoting Active And Healthy Ageing, InnovAge).

- Pētniece WP2 darba grupā.

2009- 2010. EK 7.ietvara programmas pētījumu projekts "Ceļa karte novecošanas pētījumiem" (Road map for Ageing Research, FUTURAGE).

- Dalībniece jauno pētnieku grupā atsevišķos projekta semināros.

2005- 2007. Nacionālās programmas "Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem (ESF)" projekts "Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs".

- Atbalsta saņēmēja.

2002- 2004. EK 5.ietvara programmas pētījumu projekts „Autonomijas, labklājības un dalības veicināšana lielā vecumā: mājas vide kā veselīgas novecošanas priekšnoteikums" (ENABLE-AGE), kontrakta Nr. QLK6-CT-2001-00334.

- Projekta darba grupas vadītāja Latvijā.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Ergoterapeitu asociācija (LEA):

- biedre kopš 1996. gada;

- LEA Sertifikācijas komisijas sekretāre (2000- 2013);

- LEA viceprezidente, valdes locekle (2009- 2013).

Pasaules Ergoterapeitu federācija (WFOT), delegāte no Latvijas (2006- patreiz).

Eiropas valstu ergoterapeitu padome (COTEC), vietniece delegātei no Latvijas (2004- 2013).

Amerikas Gerontoloģijas biedrības biedre kopš 2012. gada.

LZP eksperte (2010- 2013, 2013- 2016).

 

Apbalvojumi un atzinības

 

  • 2014. Ziemeļvalstu Gerontoloģijas 22. kongresa stipendiāte (5000 SEK).
  • 2006. Gada doktorants, Rīgas Stradiņa universitāte
  • 2004. Ake Isacsson balva, Lundas universitāte (10000 SEK).

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Life satisfaction in older women in Latvia and Sweden - relations to standard of living, aspects of health and coping behaviour/ V.Horstmann, M.Haak, S.Tomsone ...[et al.] // Journal of cross-cultural gerontology. - Vol.27, N4 (2012, Dec.), p.391-407. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Aspects of housing and perceived health among ADL independent and ADL dependent groups of older people in three national samples / S.Tomsone, V.Horstmann, F.Oswald, S.Iwarsson // Aging Clinical and Experimental Research. - Vol.25, No.3 (2013, June), p.317-328. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Healthy ageing and home: the perspectives of very old people in five European countries [Elektroniskais resurss] / S.Tomsone, J.Sixsmith, A.Sixsmith ...[et al.] // Social Sciene & Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.106 (2014, Apr.), p.1-9. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361…

Tomsone, Signe. Everyday technologies as intervention media : hands-on practice for undergraduate occupational therapy students in Latvia / S.Tomsone, L.Cibule // WFOT Bulletin. - Vol.69 (2014, May), p.46-48.

Tomsone, Signe. Speciālistu sagatavošanai jāmainās atbilstīgi vajadzībām / S.Tomsone // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 66.-68.lpp.

A European perspective on the service delivery systems for assistive technology--differences and similarities between Latvia and Sweden / S.Tomsone, Z.Liepina, C.Löfqvist ...[et al.] // Journal of Cross-Cultural Gerontology. - Vol.30, No.1 (2015, March), p.51-67. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cross-national user priorities for housing provision and accessibility - findings from the European innovAge project / S.Tomsone, M.Haak, B.Slaug ...[et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.3 (2015, March), p.2670-2686. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Self-rated health among very old people in European countries [Elektroniskais resurss] : an explorative study in Latvia and Sweden / S.Tomsone, A.K.Harschell, L.A.Schaap ...[et al.] // Gerontology & Geriatric Medicine [Elektroniskais resurss]. - No.1 (2015, Jan.-Dec.), 10 p. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ggm.sagepub.com/content/1/2333721415598432.full.pdf+…

 

Tēzes​​

 

Kožinova, Olga. Dzīves kvalitātes salīdzinājums dažādās sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošām personām ar garīgās attīstības traucējumiem / O.Kožinova, S.Tomsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 42.lpp.

Gaidlazda, Rasa. Fizioterapeitu profesionālās darbības aspekti un pacientu vērtējums par fizioterapijas pakalpojumiem ambulatorās ārstēšanas etapā / R.Gaidlazda, S.Tomsone // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 457.lpp.

Overview of occupational therapy in Baltic countries / A.Cirtautas, L.Cibule, S.Tomsone, K.Lilienberg // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.843-844. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tomsone, Signe. Bakalaura darbu analīze Ergoterapijas studiju programmā laika posmā no 2000. līdz 2010.gadam / S.Tomsone, I.Kalniņa, L.Cibule // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 470.lpp.

Abilities to perform daily activities and changes over the time among very old people / E.Taurina, J.Vasilevska, Z.Liepina, S.Tomsone // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.102.

Factors associated with self-rated health of elderly people / J.Vasilevska, A.Villerusa, S.Tomsone, Z.Liepina // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.106.

Long term outcomes of intensive programme "A European perspective on social inclusion of persons with disabilities and elderly" in Baltic countries / L.Cibule, I.Kalnina, S.Tomsone, Z.Liepina, L.Saukuma ...[et al.] // 18th Annual Meeting of ENOTHE (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : [Programme]. - Vilnius, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Occupational therapy in Baltic States : similarities and differences / L.Cibule, S.Tomsone, A.Cirtautas ...[et al.] // 9th COTEC Congress of Occupational Therapists "Occupation diversity for the future" (Stockholm, Sweden, May 24-27, 2012) : Abstracts. - Stockholm, 2012. - FrPS601:45.

Tauriņa, Elīna. Vecu cilvēku spējas veikt ikdienas aktivitātes un izmaiņas laika gaitā / E.Tauriņa, J.Vasiļevska, S.Tomsone // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 358.lpp.

Ar veselības pašvērtējumu saistītie faktori gados veciem cilvēkiem / J.Vasiļevska, A.Villeruša, S.Tomsone, Z.Liepiņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 325.lpp.

Tomsone, Signe. Elderly and leisure - healthy ageing promotion through occupations [Elektroniskais resurss] / S.Tomsone // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.8, on CD-ROM.

Pētniecības ciklu metodes aprobācija Latvijā projekta INNOVAGE ietvaros / L.Saukuma, Z.Liepiņa, S.Tomsone ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 55.lpp.

User involvement in research : experience from the research circle in Latvia within the project INNOVAGE WP2 / S.Tomsone, L.Saukuma, Z.Liepiņa ...[u.c.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.76.

Tomsone, Signe. Nākotnes risinājumi vides pieejamības problēmai senioru dzīvesvietā : jaunas lietotnes izmēģinājums Latvijā projekta INNOVAGE ietvaros / S.Tomsone, Z.Liepiņa, L.Saukuma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 47.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Latvia / L.Vilka, S.Tomsone, A.Vilks, J.Zalkalns ...[et al.] // Long-term care policies for older populations in new EU member states and Croatia: challenges and opportunities / The World Bank. - Washington, 2010. - P.71-85. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kontakti

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Anita Vētra
Katedras vadītāja, Docētāja
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Guna Bērziņa
Docētāja, Vadošā pētniece
Inese Znotiņa
Prodekāne, Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja