Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Dekāns

Rehabilitācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)

2016 - pašlaik

Asociētais profesors

RSU Rehabilitācijas katedra

2012 - 2014

Pēcdoktorantūra

Lundas universitāte (Zviedrija), Veselības zinātņu nodaļa, Aktīvas un veselīgas novecošanas pētniecības grupa, Novecošanas un atbalstošas vides pētījumu centrs

2010 - 2012

Viespētnieks

Lundas universitāte (Zviedrija), Veselības zinātņu nodaļa, Aktīvas un veselīgas novecošanas pētniecības grupa, Novecošanas un atbalstošas vides pētījumu centrs

2011 - 2016

Docente

RSU, Rehabilitācijas katedra

2008 - 2011

Lektore

RSU, Rehabilitācijas katedra

2006 - 2011

Ergoterapeite

LR LM Veselības un darbaspēju ārstu valsts komisija

2000 - 2002

Ergoterapeite

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rehabilitācijas nodaļa

1999 - 2010

Klīnisko prakšu vadītāja

Latvijas Medicīnas akadēmija/ Rīgas Stradiņa universitāte Ergoterapijas akadēmiskā skola/ Ergoterapijas studiju programma

1996 - 2008

Asistente

Latvijas Medicīnas akadēmija/ Rīgas Stradiņa universitāte Ergoterapijas akadēmiskā skola/ Ergoterapijas studiju programma

1996 - 2000

Ergoterapeite

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”

1992 - 1994

Medmāsa

Tartu militārā slimnīca

pašlaik

Dekāns

Rehabilitācijas fakultāte

pašlaik

Asociētais profesors

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

pašlaik

Associate Professor

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

pašlaik

Dean

Faculty of Rehabilitation

Izglītība

2005 - 2010

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Mājas vides ietekme uz veselīgu novecošanu gados ļoti veciem cilvēkiem Latvijā Eiropas valstu kontekstā", 2010.

1995 - 1996

Ergoterapeita kvalifikācija

Latvijas Medicīnas akadēmija, Modificētie ergoterapijas kursi

1988 - 1994

Ārsta diploms, sporta ārsta kvalifikācija

Tartu universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 

Aktīvas un veselīgas vecumdienas

Funkcionēšanas novērtēšana

Vides ietekme uz indivīda funkcionēšanu

Palīgtehnoloģiju nozīme funkcionēšanas ierobežojumu mazināšanā

 

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Rehabilitācija"

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais izglītības līmenis, pilna laika klātiene, Rehabilitācija

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija

Ergoterapija: gerontoloģija un geriatrija

Gerontoloģija un geriatrija

Pētniecības metodes rehabilitācijā

Pētniecības procesa selektīvi posmi

Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijā

Uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācija

Rehabilitācijas multiprofesionālā komanda

Vide un palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

Rehabilitācijas organizācija, integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un mārketings

 

Projekti

 

2018- pašreiz, "Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojošie pasākumi" (RSU līgums ar VSIA "NRC "Vaivari"" no 09.05.18.)

Vadošais pētnieks

2017- pašreiz, COST darbība CA16226- Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly.

3.darba grupas vadītāja.

2016- 2017, SHARE (the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) Wave 7.

- projekta darba grupas vadītāja Latvijā.

2012- 2015. EK 7.ietvara programmas pētījumu projekts "Sociālās inovācijas aktīvai un veselīgai novecošanai" (Social Innovations Promoting Active And Healthy Ageing, InnovAge).

- Pētniece WP2 darba grupā.

2009- 2010. EK 7.ietvara programmas pētījumu projekts "Ceļa karte novecošanas pētījumiem" (Road map for Ageing Research, FUTURAGE).

- Dalībniece jauno pētnieku grupā atsevišķos projekta semināros.

2005- 2007. Nacionālās programmas "Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem (ESF)" projekts "Atbalsts doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs".

- Atbalsta saņēmēja.

2002- 2004. EK 5.ietvara programmas pētījumu projekts „Autonomijas, labklājības un dalības veicināšana lielā vecumā: mājas vide kā veselīgas novecošanas priekšnoteikums" (ENABLE-AGE), kontrakta Nr. QLK6-CT-2001-00334.

- Projekta darba grupas vadītāja Latvijā.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Ergoterapeitu asociācija (LEA):

- biedre kopš 1996. gada;

- LEA Sertifikācijas komisijas sekretāre (2000- 2013);

- LEA viceprezidente, valdes locekle (2009- 2013).

Pasaules Ergoterapeitu federācija (WFOT), delegāte no Latvijas (2006- patreiz).

Eiropas valstu ergoterapeitu padome (COTEC), vietniece delegātei no Latvijas (2004- 2013).

Amerikas Gerontoloģijas biedrības biedre kopš 2012. gada.

LZP eksperte (2010- 2013, 2013- 2016, 2016- 2019, 2019-2022).

 

Apbalvojumi un atzinības

 

  • 2014. Ziemeļvalstu Gerontoloģijas 22. kongresa stipendiāte (5000 SEK).
  • 2006. Gada doktorants, Rīgas Stradiņa universitāte
  • 2004. Ake Isacsson balva, Lundas universitāte (10000 SEK).

 

Publikācijas

 

Research articles​​

 

Consequences of chronic diseases and other limitations associated with old age - a scoping review / P.Maresova, E.Javanmardi, S.Tomsone ...[et al.] // BMC Public Health. - Vol.19, No.1 (2019, Nov.), article No.1431. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1186/s12889-019-7762-5

Innovation and socio-economic development of Smart Furnitures by patent applications analysis / O.Krejcar, P.Maresova, S.Tomsone ...[et al.] // Hradec Economic Days. - Vol.9, No.1 (2019), part 1, p.476-486. - Web of Science un/vai Scopus.

The impact of maximal strength training on quality of life among women with breast cancer undergoing treatment / R.Ceseiko, A.Vetra, S.Tomsone ...[et al.] // Experimental Oncology. - Vol.41, No.2 (2019, June), p.166-172. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-2.13249

Accessibility problems in home environment for seniors in Latvia : experience from the research project innovAge (WP2) [Elektroniskais resurss] / S.Tomsone, L.Saukuma, Z.Liepina, J.Zalkalns // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.03004, [6 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Technological solutions for older people with Alzheimer's disease : review / P.Maresova, S.Tomsone, P.Lamenski ...[et al.] // Current Alzheimer Research. - Vol.15, Issue 10 (2018, Sept.), p.975-983. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Changes in home and health over nine years among very old people in Latvia - results from the ENABLE-AGE Project / C.Lofqvist, S.Tomsone, S.Iwarsson ...[et al.] // Journal of Cross-Cultural Gerontology. - Vol.32, No.1 (2017, March), p.17-29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cross-national usability study of a housing accessibility App : findings from the European InnovAge Project [Elektroniskais resurss] / O.Jonsson, M.Haak, S.Tomsone ...[et al.] // Journal of Usability Studies [Elektroniskais resurss]. - Vol.12, Issue 1 (2016, Nov.), p.26-49. - Resurss aprakstīts 2017.g. 16.martā. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://uxpajournal.org/usability-housing-accessibility-euro…

Synthesizing ENABLE-AGE research findings to suggest evidence-based home and health interventions / S.Iwarsson, C.Löfqvist, S.Tomsone ...[et al.] // Journal of Housing for the Elderly. - Vol.30, No.3 (2016), p.330-343. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The "Free from housing accessibility problems" app / O.Jonsson, B.Slaug, S.Tomsone ...[et al.] // Studies in Health Technology and Informatics. - Vol.229 (2016), p.567-570. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tomsone, Signe. Enerģija un iniciatīva ir vislielākais resurss arī profesijas turpmākajā attīstībā / S.Tomsone // Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē: no ieceres līdz profesijai / [sast. J.Duhovska, K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 156.-157.lpp.

Tomsone, Signe. Experiences of mobility device use over time : a multiple case study among very old Latvian women / S.Tomsone, M.Haak, C.Löfqvist // Scandinavian Journal of Occupational Therapy. - Vol.23, No.1 (2016), p.67-78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A European perspective on the service delivery systems for assistive technology--differences and similarities between Latvia and Sweden / S.Tomsone, Z.Liepina, C.Löfqvist ...[et al.] // Journal of Cross-Cultural Gerontology. - Vol.30, No.1 (2015, March), p.51-67. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cross-national user priorities for housing provision and accessibility - findings from the European innovAge project / S.Tomsone, M.Haak, B.Slaug ...[et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.3 (2015, March), p.2670-2686. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Self-rated health among very old people in European countries [Elektroniskais resurss] : an explorative study in Latvia and Sweden / S.Tomsone, A.K.Harschell, L.A.Schaap ...[et al.] // Gerontology & Geriatric Medicine [Elektroniskais resurss]. - No.1 (2015, Jan.-Dec.), 10 p. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ggm.sagepub.com/content/1/2333721415598432.full.pdf+…

Healthy ageing and home: the perspectives of very old people in five European countries [Elektroniskais resurss] / S.Tomsone, J.Sixsmith, A.Sixsmith ...[et al.] // Social Sciene & Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.106 (2014, Apr.), p.1-9. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361…

Tomsone, Signe. Everyday technologies as intervention media : hands-on practice for undergraduate occupational therapy students in Latvia / S.Tomsone, L.Cibule // WFOT Bulletin. - Vol.69 (2014, May), p.46-48.

Tomsone, Signe. Speciālistu sagatavošanai jāmainās atbilstīgi vajadzībām / S.Tomsone // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 66.-68.lpp.

Aspects of housing and perceived health among ADL independent and ADL dependent groups of older people in three national samples / S.Tomsone, V.Horstmann, F.Oswald, S.Iwarsson // Aging Clinical and Experimental Research. - Vol.25, No.3 (2013, June), p.317-328. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Abstracts​​

 

Maximal strength training for breast cancer patients undergoing adjuvant treatment / R.Cešeiko, S.Tomsone, A.Vētra ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.52.

Aerobic capacity for breast cancer survivors two to three years after breast surgery / L.Majevska, R.Ceseiko, S.Tomsone, A.Vetra // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.86.

Ausekle, Sandra. Dzīves kvalitātes analīze personām ar redzes funkciju traucējumu izraisītiem funkcionēšanas ierobežojumiem / S.Ausekle, S.Tomsone // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 207.lpp.

Krūts vēža slimnieču aerobās spējas pirms ķīmijterapijas uzsākšanas / R.Cešeiko, J.Eglītis, S.Tomsone ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 97.lpp.

Lomonovska, Ināra. Analysis of efficiency of housing adaptation in Jelgava city / I.Lomonovska, S.Tomsone // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.83.

Ozoliņa, Gunta. Quality of life and other characteristics of the elderly patients with hip fracture / G.Ozoliņa, S.Tomsone // 21st European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Vilnius, Lithuania, May 1-6, 2018) : Abstract Book. - Vilnius, 2018. - P.261.

Ozoliņa, Gunta. Subjektīvs seniora vecuma pacientu dzīves kvalitātes un no gūžu locītavu darbības atkarīgās dzīves kvalitātes raksturojums / G.Ozoliņa, S.Tomsone // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 206.lpp.

Effective strength training for breast cancer patients (literature review) / R.Ceseiko, J.Eglitis, A.Vetra, S.Tomsone // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 119.lpp.

Ozoliņa, Gunta. Gūžu locītavu darbības traucējumu un osteoartrīta vērtējuma skalas tulkošana un validēšana latviešu valodā / G.Ozoliņa, S.Tomsone // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 254.lpp.

Analysis of bachelor's thesis in occupational therapy at Riga Stradins University in 2000-2015 [Elektroniskais resurss] / L.Cibule, I.Kalnina, S.Tomsone ...[et al.] // 1st COTEC-ENOTHE Congress "Connecting: education/practice/research/policy" (Galway, Ireland, June 15-19, 2016) [Elektroniskais resurss] : Book of Abstracts. - Galway, 2016. - P.117. - Resurss aprakstīts 2017.g. 30.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.conference.ie/content/Book%20of%20Abstacts.pdf

Tomsone, Signe. Accessibility problems in home environment for seniors in Latvia : experience from the research project innovage (Wp2) / S.Tomsone, L.Saukuma, Z.Liepina // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.119.-120.

Tomsone, Signe. Vides pieejamības problēmas senioru dzīvesvietā Latvijā : projekta INNOVAGE pieredze / S.Tomsone, Z.Liepiņa, L.Saukuma // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 35.lpp.

Tomsone, Signe. Nākotnes risinājumi vides pieejamības problēmai senioru dzīvesvietā : jaunas lietotnes izmēģinājums Latvijā projekta INNOVAGE ietvaros / S.Tomsone, Z.Liepiņa, L.Saukuma // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 47.lpp.

Pētniecības ciklu metodes aprobācija Latvijā projekta INNOVAGE ietvaros / L.Saukuma, Z.Liepiņa, S.Tomsone ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 55.lpp.

User involvement in research : experience from the research circle in Latvia within the project INNOVAGE WP2 / S.Tomsone, L.Saukuma, Z.Liepiņa ...[u.c.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.76.

Ar veselības pašvērtējumu saistītie faktori gados veciem cilvēkiem / J.Vasiļevska, A.Villeruša, S.Tomsone, Z.Liepiņa // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 325.lpp.

Tomsone, Signe. Elderly and leisure - healthy ageing promotion through occupations [Elektroniskais resurss] / S.Tomsone // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.8, on CD-ROM.

 

Books and brochures​​

 

Tomsone, Signe. Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija / S.Tomsone // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 1.4.3.nod., 42.-48.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas direktore, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas direktore, Docētāja
Darja Ņesteroviča
Pētniece, Doktorante, Docētāja