Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Semināra mērķis ir dot studentiem iespēju reflektēt par būtiskākajiem etnogrāfiskā darba prakses principiem, par pamatu ņemot iepriekšējos gados veikto mģistra darbu tekstus.
Priekšmets tiek veidots kā savienojošs posms starp kursu Antropoloģijas izpētes metodes un studentu veikto lauka pētījumu.

Priekšzināšanas

Nav

Rezultāti

Zināšanas

Izprot antropoloģiskās izpētes loku RSU
Māk kritiski analizēt būtiskākos saturieskos, argumentatīvos un strukturālos elementus antropoloģiskā tekstā (konkrēti - maģistra darbā).

Prasmes

Uzlabotas teksta analīzes un argumentācijas prasmes.

Kompetences

Argumentēti analizēt antropoloģisku, akadēmisku tekstu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsObligātsDiāna Kiščenko, Agnese Bankovska, Klāvs Sedlenieks