Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Santa Purviņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

1. Sniegt zināšanas par praktiskās farmakoloģijas pamatiem un klīnisko farmakoloģiju, atbilstoši studiju procesā notiekošo orgānu sistēmu patoloģiju un slimību apguvei. 2. Sniegt zināšanas par dažādu grupu medikamentu darbības mehānismiem un to pielietošanu slimību ārstēšanā, zāļu līdzekļu mijiedarbību un blakusparādībām.
3. Sniegt zināšanas par klīnikā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, vispiemērotāko medikamentu nozīmēšanu konkrētam pacientam individualizētā dozēšanas shēmā un ārstēšanas risku un ieguvumu izvērtēšanu.
4. Sniegt zināšanas, kā atpazīt saindēšanos ar medikamentiem, atpazīt to sākotnējās pazīmes, kā arī sniegt zināšanas par medikamentozās intoksikācijas ārstēšanu.
5. Sniegt zināšanas par akūtu un hronisku eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikometrisko parametru noteikšanu, toksikokinētiku, toksikodinamiku, atsevišķu saindēšanās veidu simptomātiku, ieteiktiem ārstēšanas pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, ievads klīniskajā medicīnā un slimību simptomātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: aprakstīt ārstniecisko receptūru; parādīt teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā; aprakstīt farmakoloģisko grupu preparātus, formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības; aprakstīt farmakoterapeitiskās grupas. Studējošie būs guvuši pamatzināšanas par saindēšanos un zāļu pārdozēšanu, medikamentu toksikometriskajiem parametriem organismā, par specifiskām zāļu vielu toksiskām darbībām, izpausmēm, diagnostiku, ārstēšanas iespējām; par akūtu un hronisku eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikokinētiku, toksikodinamiku, atsevišķu saindēšanās veidu simptomātiku, ieteiktiem ārstēšanas principiem un antidotiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs izskaidrot konkrētu medikamentu darbības mehānismu, paredzēt blakusparādības, kā arī spēs paskaidrot klīnikā lietoto zāļu ietekmi uz slimības mehānismiem un patoģenēzi, izvēlēties piemērotāko medikamentu konkrētā situācijā un izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus. Toksikoloģijas kursa apguves rezultātā studējošie pratīs atbilstošajam toksiskajam aģentam identificēt to, noteikt medikamentu toksikometriskos parametrus organismā un balstoties uz tiem paredzēt zāļu līdzekļa pārdozēšanas gaitu un smagumu, akūtās un hroniskās slimības, ko tie izraisa, definēt apstākļus, kādos tos var droši lietot, un kā iespējams izvairīties no saindēšanās. Atpazīs saindēšanās paraklīniskās un klīniskās pazīmes - no simptomiem laika periodā līdz galvenajam klīniskajam sindromam.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi, atbilstoši konkrētajai situācijai, izvēlēties piemērotākos medikamentus, nozīmēt atbilstošu farmakoterapiju, pamatot savu izvēli konkrēto medikamentu nozīmēšanā; balstoties uz pierādījumiem balstītas medicīnas datiem, izvērtēt medikamentozās ārstēšanas saistību ar vecumu, dzimumu un blakusslimībām, medikamentu izvēli un izvērtēt risku un ieguvumu attiecību; patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā. Spēs izmantot iegūtās kompetences par akūto eksogēno intoksikāciju riska faktoriem, epidemioloģiju, par akūta toksikoloģiskā pacienta tūlītējas medicīniskās palīdzības apjomu. Spēs parādīt praksē zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsRaimonds Lozda, Mārcis Zeibārts, Mihails Gerčikovs, Santa Purviņa, Sabīne Pūce
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsAndrejs Šitovs, Artūrs Pētersons, Alīna Kriviņa, Aleksandra Bule, Sergejs Mihailovs, Olga Ribakova, Natalija Bērziņa, Edvards Brencsēns
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsObligātsAleksandra Bule, Līna Lāže, Alīna Kriviņa, Anita Ābula, Artūrs Pētersons, Natalija Bērziņa
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligātsSanta Purviņa
Medicīna, SSNMF5MaģistrsObligātsSanta Purviņa
Medicīna, MF5MaģistrsObligātsSanta Purviņa