Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uldis Vēgners
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģija

Mērķis

Veidot vienotu priekšstatu par cilvēka dabas izpētes raksturu un rezultātiem, ņemot vērā dabas, kultūras un sociālās vides ietekmi uz cilvēku.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti definēs galvenos filosofiskās antropoloģijas jēdzienus, aprakstīs cilvēka dabaszinātnisko izpratni salīdzinājumā ar filosofiskās antropoloģijas pieejas specifiku, raksturos cilvēka dabas duālismu, iedzimtā un iegūtā savstarpējo saistību.

Prasmes

Studenti pratīs patstāvīgi analizēt primāro un sekundāro literatūru, adekvāti lietot apgūtos filosofiskās antropoloģijas jēdzienus, veidot prezentācijas par apgūto tēmu, aktīvi strādāt grupā saistībā ar docētāja izvirzītajiem mācību uzdevumiem, argumentēti iesaistīties diskusijās, korekti noformulēt jautājumus, veikt kopsavilkumu par semināra tēmu.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošajam būs kognitīvā kompetence: spēja izlasīto materiālu aktīvi reproducēt, spēja parādīt patstāvīgas spriešanas un argumentācijas iemaņas.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz1MaģistrsObligātsMāra Grīnfelde, Uldis Vēgners
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF1MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF1MaģistrsObligāts