Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Finanses un kredīts

Mērķis

Kursa mērķis ir veidot studentiem izpratni par finansēšanas sistēmas ietekmi uz veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem un attīstīt pamata prasmes finanšu informācijas analīzei un interpretācijai.

Priekšzināšanas

ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati

Rezultāti

Zināšanas

studenti izprot finansēšanas sistēmas ietekmi uz veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, izprot piedāvājumu un pieprasījumu veselības aprūpē.

Prasmes

prot analizēt un interpretēt vienkāršus finanšu pārskatus, sagatavot uzņēmuma budžetu un rehabilitācijas pakalpojuma ieviešanas biznesa plānu.

Kompetences

spēj kritiski analizēt un interpretēt finansu informāciju veselības aprūpē, spēj organizēt finansiālos aspektus jaunu rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanas gaitā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM3MaģistrsObligātsAlina Dūdele