Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Solvita Smilgzieda
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Normālā fizioloģija

Mērķis

Veidot izpratni par fizioloģiju un patoloģiju kā zinātni, identificējot organismā notiekošos fizioloģiskos procesus, izprast to savstarpējo integrāciju. Sekmēt patoloģisko procesu izpratni no normālās fizioloģijas viedokļa, tās novirzēm no normas. Apgūt izpratni par cilvēka organisma uzbūvi un darbību molekulārā līmenī, par fizikas nozīmi medicīnā un sniegt zināšanas galvenajos vispārīgās biofizikas un bioķīmijas jautājumos.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, anatomijā, fizikā un ķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj definēt un pastāstīt par cilvēka organismā notiekošajiem fizioloģijas procesiem, molekulārajiem mehānismiem, to norisi, izskaidrot bioķīmijas un biofizikas procesus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj novērtēt un izskaidrot organisma fizioloģiskos procesus, aprakstīt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzību no nevēlamas iedarbības.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj novērtēt un pamatot organisma fizioloģisko procesu norisi, integrēt savas zināšanas un prasmes konkrētās veselības problēmu izvērtēšanas situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP1Pirmais līmenisObligāts