Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Informācijas sistēmu administrators

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

Datortehnikas sagatavošana darbam

Datortehnikas nodrošinājums mācību un administratīvā darba procesam

Datorlietotāju atbalsts

Sabiedriski organizatoriskie pienākumi

2001 - pašlaik

Māsa

SIA "Liepajas Reģionālā slimnīca"

Patstāvīgi veicu: pacientu aprūpi; piedalos ārstniecībā; vadu pacientu aprūpes darbu; izglītoju pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus.

2005 - 2010

Tehniskā sekretāre, lektore

Liepājas medicīnas koledža

2002 - 2005

Metodiķe, pasniedzēja

Liepājas medicīnas skola

Izglītība

2012 - 2013

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija. Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāte.

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Ambulatorās aprūpes māsas profesionālā kvalifikācija.

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2001

Māsa

Liepājas medicīnas skola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016. Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē II. Apliecības Nr. 20- 17/115/2016, RSU Liepājas filiāle.

2015. Intensive Course Mental Illness and Psychosocial Interventions - A Nordic Perspective within Specialist Nursing, Lund University Faculty of Medicine.

2015. Pētniecības aktualitāes veselības aprūpē I . Apliecības Nr. 145/2015, RSU Liepājas filiāle.

2015. Efektīva saskarsme pacientu aprūpē. Izziņas Nr. 068/2015, Liepājas Reģionālā silmnīca.

2014. RSU "Māszinību fakultātes 20 gadu jubilejas konference". Izziņas Nr. 12.11.-21/2014/132, RSU Māszinību fakultāte.

2014. Sāpju patoģenēze un aprūpes aktualitātes pacientiem ar sāpēm. izziņas Nr. 237, Liepājas Reģionālā slimnīca.

2014. Izgulējumu profilakse, aprūpe un ārstēšana. izziņas Nr. 175, Liepājas Reģionālā slimnīca.

2013. Trešais Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress. Izziņas Nr. NTI/K - 0200, Aprūpes forums.

2013. Efektīga klientu apkalpošana. Izziņas Nr. 398, Liepājas Reģionālā slimnīca.

2013. Pacientu higiēniskā aprūpe mājas apstākļos. Apliecības Nr. 0151, Individuālā darba veicēja Māsa, Mg. paed., lektore S.Bula.

2013. Pacientu aprūpes īpatnības ķirurģiska profila nodaļās. Izziņas Nr. 328, VISA "Piejūras slimnīca"

2012. Plaušu slimības un pacientu aprūpes aktualitātes māsu praksē. Izziņas Nr. 9/-2012. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca.

2012. Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana. Izziņas Nr. 29922, Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža, ESF darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana".

Docētie studiju kursi

Anatomija,

Anatomija (Patoloģiskā anatomija)

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja