Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Maija Rumaka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par vesela organisma funkciju realizācijas un regulācijas mehānismiem, kā arī attīstīt iemaņas funkciju novērtēšanas metožu izmantošanā.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, bioloģija, fizika, ķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā students pratīs definēt fizioloģiskos parametrus, izskaidrot audu, orgānu un orgānus sistēmu funkcijas dzīvā organismā, to regulācijas principus un mehānismus. Iegūtās zināšanas spēs izmantot, lai apgūtu pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas metodes, pacientu stāvokļa novērtēšanas un ārstēšanas pamatprincipus. Students spēs analizēt vienkāršākos fizioloģisko mērījumu rezultātus, izskaidrot pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas lietderību un nozīmību.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt pamata fizioloģiskos mērījumus, kā arī pielietot iegūtās iemaņas datu datorizētā ieguvē un analīzē. Zināšanas par fizioloģisko procesu regulāciju spēs izmantot, risinot klīniskus uzdevumus.

Kompetences

Iegūtās zināšanas un prasmes spēs izmantot, lai apgūtu turpmākos studiju kursus, fizioterapijas pacientu stāvokļa izmeklēšanai un fizioterapijas efektivitātes novērtēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Indra Miķelsone, Tatjana Ivanovska
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Indra Miķelsone, Tatjana Ivanovska
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Indra Miķelsone, Tatjana Ivanovska
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Tatjana Ivanovska, Indra Miķelsone
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF1BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN1BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligāts