Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Radīt izpratni par sievietes reproduktīvo sistēmu, spēju vadīt fizioloģiskas dzemdības un agrīno pēcdzemdību periodu.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, farmakoloģijā un fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst izpratni un spēju pastāstīt par:
• augļa galvas uzbūves īpatnībām;
• iegurņa plaknēm un to izmēriem;
• fizioloģisku dzemdību norisi;
• dzemdību biomehānismu pakauša priekšguļas priekšējā un mugurējā veida gadījumā;
• dzemdību biomehānismu pie defleksijas guļām;
• tūpļa guļas biomehānismu;
• dzemdību gaitas grafisko pierakstu un augļa antenatālā stāvokļa izvērtēšanas iespējām;
• par neefektīvas dzemdību darbības radītām komplikācijām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• pielietot dzemdniecībā izmantotos terminus;
• vagināli izmeklējot, precizēt augļa guļu;
• izskaidrot dzemdību fizioloģisku norisi;
• ilustrēt augļa pārvietošanās kustības normālās dzemdībās, pie defleksijas guļām un tūpļa guļas;
• grafiski attēlot dzemdību gaitu un izvērtēt augļa stāvokli dzemdību laikā;
• atšķirt neefektīvu dzemdību darbību no fizioloģiskas norises;
• pieņemt dzemdības;
• veikt sievietes un jaundzimušā aprūpi dzemdībās;
• sadarboties ar sievieti un viņas dzemdību partneri.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studentes izprot fizioloģisku un patoloģisku dzemdību norisi, prot grafiski attēlot dzemdību gaitu, prot vadīt dzemdības pakauša priekšguļas priekšējā un mugurējā veida gadījumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligātsSigne Irša, Ilze Ansule, Laila Laganovska, Miļena Perfiļjeva
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb4BakalaursObligāts