Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dace Stirāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Padziļināt teorētiskās zināšanas un integrēt jaunākās zinātniskās atziņas saistībā ar fizioterapijas iespējām pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. Attīstīt klīniskās spriešanas spējas un rehabiliācijas problēmas risināšanu fizioterapijas kontekstā pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām dažādos ārstēšanas etapos.

Priekšzināšanas

Zināšanas un iemaņas, kas apgūtas, lai gūtu fizioterapeita profesionālo kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo aktuālos fizioterapijas konceptuālos modeļus un zinātniskos pierādījumus pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. Salīdzina dažādu fizioterapijas novērtēšanas un ārstēšanas tehnoloģiju priekšrocības, ierobežojumus un efektivitātes zinātniskos pierādījumus pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām un to izraisītiem funkcionēšnas ierobežojumiem.

Prasmes

Integrē jaunākās atziņas un zinātniskos pierādījumus klīniskās spriešanas procesā un lēmumu pieņemšanā pacientiem ar onkoloģisku saslimšanu izraisītiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Atpazīst un analizē kontekstuālos faktorus, to ietekmi un integrē atradni lēmumu pieņemšanas procesā. Plāno fizioterapijas pakalpojumu klāstu onkoloģisku saslimšanu izraisītu funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos, lai sasniegtu terapijas mērķus un pielāgotos pacienta mainīgajām vajadzībām.

Kompetences

Apvieno pieredzi, zināšanas un zinātniskos pierādījumu klīniskās spriešanas un lēmumu pieņemšanas procesā fizioterapijas nodrošināšanā pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām. Plāno un vada fizioterapijas pakalpojumus pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām dažādos organizatorajos modeļos, veidojot starpdisciplināru sadarbību veselības aprūpes, sociālā dienesta un pacientu organizāciju ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFM3MaģistrsObligātsDace Stirāne
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv3MaģistrsObligāts