Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Dace Bērtule
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Veicināt studējošo zināšanas un izpratni par bērna attīstības īpatnībām dažādos vecuma periodos un kustību prasmju apguvi ietekmējošiem faktoriem; iepazīstināt studējošos ar fizioterapijas principiem pie dažādām saslimšanām bērnu vecumā; apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbam ar bērniem pie dažādām saslimšanām un motorās attīstības aiztures; pilnveidot prasmi kritiski spriest un izvēlēties konkrētam pacientam vispiemērotāko fizioterapeitiskās ārstēšanas taktiku.

Priekšzināšanas

Anatomija, motorā kontrole, fizioterapijas pamati, funkcionālā novērtēšana fizioterapijā.

Rezultāti

Zināšanas

Students demonstrēs izpratni par bērna vispārējo un kustību attīstību, to ietekmējošiem faktoriem, kā arī motoro prasmju izvērtēšanas principiem. Demonstrēs zināšanas un izpratni par biežākajām funkcionēšanu ietekmējošām saslimšanām bērnu vecumā un fizioterapijas pielietošanas principiem šo saslimšanu gadījumā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt anamnēzes ievākšanu, fizioterapeitisko izmeklēšanu un novērtēšanu bērna vecuma pacientiem; spēs demonstrēt apgūtās fizioterapijas tehnikas; demonstrēs prasmi kritiski spriest un izvēlēties konkrētam pacientam vispiemērotāko fizioterapeitiskās ārstēšanas taktiku.

Kompetences

Students spēs pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar bērna vecuma pacientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFN6BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF6BakalaursObligāts