Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Guna Semjonova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt studentiem izpratni par pacientu izmeklēšanu, kā arī praktiskām iemaņām no tā izrietošo rezultātu izvērtēšanas, fizioterapijas pamatu kontekstā.

Priekšzināšanas

Iepriekš studiju laikā apgūtie studiju kursi anatomijā, cilvēka fizioloģijā, biomehānikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa apguves studējošais iegūs zināšanas, kā cilvēka ķermenī tiek realizēta kustību un pozu noturēšanas motorā kontrole, un kā veikt kustību apjoma izmeklēšanu, muskuļu garuma un spēka testus, stājas un gaitas novērtēšanu.

Prasmes

Izvērtēt muskulatūras darbību, veicot kustības un noturot dažādas pozīcijas, veikt kustību apjoma izmeklēšanu ekstremitāšu locītavās, muskuļu garuma un spēka testus, stājas un gaitas novērtēšanu.

Kompetences

Spēt izprast pacienta novērtēšanā iegūtos rezultātus un pielietot tos profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligātsGuna Semjonova