Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt studentiem pamatzināšanas fotožurnālistikā un pamatiemaņas fotogrāfiju izmantošanai medijos.
Sniegt pamatinformāciju par priekšmetu, tā vēsturi un mūsdienu situāciju.
Iepazīstināt ar galvenajām tiesiskām, ētiskām un sociālām problēmām fotogrāfiju izmantošanai medijos un sniegt iespējamo risinājumu modeļus.
Sniegt nepieciešamās zināšanas par medijam nepieciešamās foto informācijas iegūšanu, izvērtēšanu un publiskošanu.

Priekšzināšanas

Ievads žurnālistikā, Modernās komunikācijas tehnoloģijas.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par fotožurnālistikas būtību, tās vēsturi, žanriem un izmantojumu dažādos medijos.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst prasmes atšķirt fotožurnālistikas funkcijas, žanrus, pieejas, praktiski strādāt ar fotogrāfiem.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs patstāvīgi iecerēt, plānot un veikt darbus fotožurnālistikā, pielietot zināšanas par nepieciešamās foto informācijas iegūšanu, izvērtēšanu un izmantošanu medijos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Žurnālistika, ZR3BakalaursIerobežota izvēleInts Kalniņš