Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aleksandrs Timofejevs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne; Komunikācijas zinātne; Psiholoģija; Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Kursa mērķis ir apgūt franču valodas prasmes saziņai ikdienas situācijās, sasniedzot A1 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām franču valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās;
• zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos;
• spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām;
• spēs atpazīt biežāk sastopamās franču valodas konstrukcijas.

Prasmes

Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs:
• atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai;
• saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c;
• sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām;
• uzrakstīt personīgu vēstuli;
• izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs, Nataļja Nafikova
Psiholoģija, PSb3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs, Nataļja Nafikova
Psiholoģija, LFPSb3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs, Nataļja Nafikova
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs, Nataļja Nafikova
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs, Nataļja Nafikova
Žurnālistika, ZR1BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs, Nataļja Nafikova