Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Padziļināt studentu zināšanas cilvēka kustību-balsta sistēmas funkcionālajā anatomijā, padziļināt izpratni un spēju analizēt kustību-balsta sistēmas struktūru saskaņotu funkcionēšanu, noturot statisku stāvokli un veicot kustību gan normā, gan pie funkcionālām un strukturālām izmaiņām.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, normālā fizioloģija, kustību-balsta sistēmas biomehānika, patoloģiskā fizioloģija un fizioterapijas pamati un muskuloskeletālā patoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs dziļāku izpratni un spēju analizēt ķermeņa un tā segmentu uzbūvi, funkcijas un iespējamās novirzes no normas. Spēju raksturot konkrētu anatomisko struktūru savstarpējo saikni ar kustību saistīto funkciju nodrošināšanā. Spēju izskaidrot atsevišķu ķermeņa segmentu savstarpējo funkcionālo saistību un ietekmi, tās nozīmi pie funkcionālu un strukturālu izmaiņu veidošanās.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj detalizēti aprakstīt un analizēt ķermeņa statiskas pozas un kustības kopumā un atsevišķos segmentos konkrētās situācijās; spēj dziļāk izprast un analizēt atsevišķu ķermeņa segmentu savstarpējo saikni un tās nozīmi pie patoloģijas rašanās konkrētās situācijās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs padziļinātu izpratni un spēju analizēt, diferencēt un interpretēt anatomisko struktūru lomu un nozīmi kustības nodrošināšanā gan veselam cilvēkam, gan pie šo struktūru izmaiņām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFM3MaģistrsObligātsMāra Kuļša
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv3MaģistrsObligāts