Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Māra Kuļša
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Dot studentiem zināšanas un izpratni par pacienta funkcionālās izmeklēšanas un terapijas pamatprincipiem, to pielietošanas īpatnībām konkrētos ķermeņa segmetos saskaņā ar SFK.
Iepazīstināt studentus ar manuālās medicīnas pamatprincipiem, praktiski apgūt perifēro locītavu, mugurkaula krūšu daļas un ribu ritmiskās mobilizācijas pamatus, mugurkaula jostas un kakla daļas trakcijas paņēmienus.
Dot studentam pamatzināšanas par proprioceptīvas neiromuskulārās facilitācijas pamatprincipu un tehniku pielietošanu, kā arī praktiskas iemaņas funkcionālu kustību facilitācijā; iepazīstināt ar elastīgo saišu pielietojumu fizioteraoijā; iepazīstināt ar ķermeņa - psihes vienotības konceptu un tā nozīmi fizioterapijā.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, normālā fizioloģija, fizioterapijas pamati: motorās kontroles teorija, kinezioloģija, kustības un pozas analīze, terapeitisko vingrojumu veidi.

Rezultāti

Zināšanas

Students zinās pacienta funkcionālās izmeklēšanas pamatprincipus un metodes, spēs analizēt un izvērtēt izmeklēšanas atradni, identificēt novirzes un izprast pacienta funkcionālo problēmu, zinās kā formulēt terapijas mērķus un izveidot atbilstošu terapijas plānu, spēs izvēlēties šī plāna realizēšanai atbilstošas metodes un īstenošanas veidu. Zinās proprioceptīvās neiromuskulārās fascilitācija (PNF) fizioloģisko pamatojumu, iedarbību, indikācijas. Demonstrēs izpratni par neiromuskulārās facilitācijas elementiem, kustību stereotipiem, tehnikām un to izmantošanu pacientiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Iegūs zināšanas un spēs pamatot manuālās terapijas tehniku pielietojumu fizioterapeita praksē.

Prasmes

Students demonstrēs praktiskās iemaņas pacienta izmeklēšanā, iegūtās informācijas apkopošanā un analīzē, terapijas plānošanā, izvēloties un īstenojot atbilstošas fizioterapijas tehnikas, pacientiem ar kustību balsta sistēmas funkciju traucējumiem. Spēs praktiski izvērtēt terapijas rezultātus. Spēs pielietot terapijā proprioceptīvās neiromuskulārās facilitācijas pamatprincipus un tehnikas. Spēs veikt visu perifēro locītavu „locītavu spēles” izmeklēšanu un ritmisko mobilizāciju, muguras kakla un jostas daļas manuālu trakciju.

Kompetences

Students spēs izmeklēt pacientus ar kustību balsta sistēmas problēmām, izvērtēt iegūtos rezultātus un balstoties uz konkrēto problēmu, plānot un īstenot ārstēšanas pasākumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF4BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN4BakalaursObligāts