Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par PVO Starptautisko funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (SFK) un tās pielietošanu klīniskajā praksē rehabilitācijā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, ievads specialitātē.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs izskaidrot funkcionēšanas un nespējas jēdzienus, aprakstīt PVO SFK, nosaukt un definēt SFK ietvertos terminus, izklāstīt SFK praktiskās pielietošanas iespējas.

Prasmes

Spēs analizēt vienkāršus klīniskos gadījumus lietojot SFK pamatprincipus, piemērot atbilstošus SFK kodus, izskaidrot funkcionālo spēju novērtēšanas pamatprincipus un novērtēt personas funkcionālās spējas pielietojot atsevišķus mērījumus.

Kompetences

Spēs analizēt un interpretēt funkcionālo spēju vienkārša izvērtējuma rezultātus, noformulēt un izskaidrot to nozīmi rehabilitācijas procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Ailī Horna-Butkeviča, Aivars Vētra, Guna Bērziņa, Signe Tomsone, Ieva Jēkabsone
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Ailī Horna-Butkeviča, Aivars Vētra, Guna Bērziņa, Signe Tomsone, Ieva Jēkabsone
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Ailī Horna-Butkeviča, Aivars Vētra, Guna Bērziņa, Signe Tomsone, Ieva Jēkabsone
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Ailī Horna-Butkeviča, Aivars Vētra, Guna Bērziņa, Signe Tomsone, Ieva Jēkabsone
Fizioterapija, RFFN8BakalaursObligātsSigne Tomsone, Guna Bērziņa, Ailī Horna-Butkeviča, Baiba Baikovska, Agnese Kārkliņa, Līga Savicka, Ieva Jēkabsone, Aivars Vētra
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Ailī Horna-Butkeviča, Aivars Vētra, Guna Bērziņa, Signe Tomsone, Ieva Jēkabsone
Sociālais darbs, SDN6BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Guna Bērziņa, Signe Tomsone, Ailī Horna-Butkeviča
Uzturs, RFU6BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Ailī Horna-Butkeviča, Aivars Vētra, Guna Bērziņa, Signe Tomsone, Ieva Jēkabsone
Uzturs, RFUN6BakalaursObligātsAgnese Kārkliņa, Līga Savicka, Baiba Baikovska, Ailī Horna-Butkeviča, Signe Tomsone, Guna Bērziņa, Aivars Vētra, Ieva Jēkabsone
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligāts