Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Līga Savicka
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par PVO Starptautisko funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (SFK) un tās pielietošanu klīniskajā praksē rehabilitācijā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, ievads specialitātē.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs izskaidrot funkcionēšanas un nespējas jēdzienus, aprakstīt PVO SFK, nosaukt un definēt SFK ietvertos terminus, izklāstīt SFK praktiskās pielietošanas iespējas.

Prasmes

Spēs analizēt vienkāršus klīniskos gadījumus lietojot SFK pamatprincipus, atlasīt un piemērot atbilstošus SFK kodus, izskaidrot funkcionālo spēju novērtēšanas pamatprincipus un novērtēt personas funkcionālās spējas pielietojot atsevišķus mērījumus.

Kompetences

Spēs analizēt un interpretēt funkcionālo spēju vienkārša izvērtējuma rezultātus, noformulēt un izskaidrot to nozīmi rehabilitācijas procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsLīga Savicka, Signe Tomsone, Guna Bērziņa, Agnese Kārkliņa
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligāts
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SD4BakalaursObligāts
Uzturs, RFU2BakalaursObligāts
Uzturs, RFUN2BakalaursObligāts