Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laura Valaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Sniegt studentiem pamatzināšanas par ģimenes funkcionēšanu, funkcionālu un disfunkcionālu ģimeni, šo jēdzienu nozīmi slimību patoģenēzes un salutoģenēzes procesos, kā arī individuālo attīstību ģimenes kontekstā, dažādu ģimenes locekļu nozīmi bērna fiziskajā un psihoemocionālajā attīstībā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, embrioloģija

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt funkcionālās un disfunkcionālās ģimenes jēdzienu un būtību, šo jēdzienu nozīmi slimību patoģenēzes un salutoģenēzes procesos, kā arī spēj definēt ģimenes nozīmi bērna fiziskajā un psihoemocionālajā attīstībā, analizēt visu šo jēdzienu klīnisko nozīmi slimību un traucējumu diagnostikas un terapeitisko attiecību veidošanas procesos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs analizēt ģimenes funkcionēšanas pamatprocesus, individuālās psihoemocionālās attīstības procesa aspektus, izmantot tos klīnisko gadījumu analīzē.

Kompetences

Interpretēt funkcionālus un disfunkcionālus procesus ģimenē, interpretēt bērna psihoemocionālās attīstības jēdzienus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleLaura Bubko, Lelde Logina, Lelde Smilte-Breča, Gunta Ancāne, Agnese Miksone
Medicīna, SSNMF6MaģistrsIerobežota izvēleRutger Jan van der Gaag, Lelde Smilte-Breča, Agnese Miksone, Jana Grīnberga, Aleksandra Gromova, Oļegs Plesunovs, Elīna Zelča
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsIerobežota izvēleRutger Jan van der Gaag, Gunta Ancāne, Lelde Smilte-Breča
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsIerobežota izvēleLelde Smilte-Breča
Medicīna, SSNMF5MaģistrsIerobežota izvēleOļegs Plesunovs, Aleksandra Gromova
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēleLelde Logina, Lelde Smilte-Breča