Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Veicināt studentu izpratni un attīstīt praktiskās pētnieciskās prasmes sabiedrības un komunikācijas struktūru un formu analīzē globalizācijas kontekstā, aplūkojot globalizācijas procesu/-us kā daudzslāņainu fenomenu, kas izpaužas kultūrā, politisko lēmumu pieņemšanā, sociālajā telpā.

Priekšzināšanas

Humanitāro vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot globalizācijas būtību, apzinās daudzveidīgas interpretācijas iespējas.

Prasmes

Studējošie patstāvīgi analizē aktuālos notikumus komunikācijā, kultūrā, sociālajā sfērā, politikā, ņemot vērā globālos diskursus.

Kompetences

Studējošie integrē globalizācijas fenomenu pētnieciskās pieejas savās studijās un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM1MaģistrsObligātsIvans Jānis Mihailovs
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM1MaģistrsObligātsIvans Jānis Mihailovs