Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Iveta Magone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Grāmatvedības un uzskaites teorija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt zināšanas par grāmatvedības teoriju un tās atziņu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā.
Pamata kurss grāmatvedībā, kas ietver sevī konceptuālo, normatīvo aktu izpratnes un ētisko aspektu izvērtējumu grāmatvedības jautājumos, ietverot finanšu pārskatu analīzes jautājumus.

Priekšzināšanas

Ekonomika, Matemātika, Uzņēmējdarbība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūst zināšanas par grāmatvedības teoriju, galvenajām normatīvo aktu un standartu prasībām un to izmantošanu uzņēmējdarbībā lēmumu pieņemšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultāta studenti iegūst prasmes analizēt un izvērtēt problēmas, kas ir saistītas ar grāmatvedības jautājumiem, pieņemt pareizos lēmumus izvēloties grāmatvedības formu, kārtošanas veidu.

Kompetences

Studenti iemācās pieprasīt nepieciešamo grāmatvedības informāciju lēmumu pieņemšanā, nosakot turpmāko uzņēmējdarbības stratēģiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsObligātsIveta Magone
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsObligātsIveta Magone