Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Sandra Lejniece
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par hematoloģiskajām slimībām, to patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm. Veicināt izpratnes veidošanos par laboratoriskajām analīzēm, papildus izmeklēšanas metodēm, kas tiek lietotas hematoloģisko slimību gadījumos. Apgūt hematoloģisko slimību diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas principus.

Priekšzināšanas

1. Asinsrades shēma, asins šūnu dalīšanās un nobriešana.
2. Hematoloģisko slimību patoloģiskā fizioloģija un patoloģiskā anatomija.
3. Izmaiņas asins analīzēs, to cēloņi.

Rezultāti

Zināšanas

1. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs formulēt difereciāldiagnozes.
2. Spēs novērtēt pacienta stāvokli un sastādīt ārstēšanas plānu.
3. Nosaukt un raksturot biežākās hematoloģiskās slimības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs atpazīt, izveidot laboratorisko un citu izmeklējumu plānu, klasificēt un apstiprināt diagnozi, plānot slimnieka ārstēšanu, izskaidrot prognozi – Akūtu leikožu gadījumos; Mielodisplastisku sindromu gadījumos; Aplastisku anēmiju gadījumos; Hroniskas limfoleikozes gadījumos; Mielomas slimības gadījumos; Hodžkina slimības gadījumos; Īstās ne Hodžkina limfomu gadījumos; Hroniskas mieloleikozes gadījumos; Īstās policitēmijas gadījumos; Mielofibrozes gadījumos; Esenciālas trombocitēmijas gadījumos; Hemorāģisko diatēžu gadījumos. Pratīs formulēt diferenciāldiagnozi hematoloģisko slimību gadījumos.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izveidot izmeklēšanas plānu hematoloģisko slimību gadījumos, izskaidrot laboratorisko un citu papildus analīžu rezultātus, diferencēt izmaiņas un atpazīt biežākās hematoloģiskās slimības.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsSandra Lejniece, Daiga Auziņa, Alla Rivkina, Dārta Balode, Arturs Uzars
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsAlla Rivkina, Daiga Auziņa, Dārta Balode, Arturs Uzars, Sandra Lejniece
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts