Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Ilga Kreituse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Latvijas politiskās vēstures problemātikas izzināšana, saistot ar šodienas aktīvās politikas norisēm un risinājumiem. Hronoloģiskā materiāla sakārtošana, likumsakarību veidošanās procesa analīzei. Politisko lēmumu veidošanās procesa izpratne.

Priekšzināšanas

Latvijas in pasaules vēstures zināšanas vidusskolas prasību apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa apguves studējošais izpratīs Latvijas politiskās vēsturi un Latvijas politiskās sistēmas darbības principus.

Prasmes

Apgūta analītiski kritiska pieeja, pētot un analizējot faktoloģisko materiālu. Iegūti salīdzinošās analīzes pamati.

Kompetences

Prasme izprast un izmantot tālākā studiju procesā cēloņu un likumsakarību izpratni. Prasme saistīt ārējo faktoru ietekmes sfēras iekšejos valsts politiskajos procesos. Interpretēt politisko darbību izmantojot slēpto informāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE1BakalaursObligātsIlga Kreituse