Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dita Rietuma
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar pasaules kinomākslas vēsturi, lai nodrošinātu studējošo vispārējā humanitārā redzesloka paplašināšanu. Padziļināt izpratni par mūsdienu komunikācijas un mediju vēsturi un nozīmi Eiropas kultūras attīstības kontekstā.
Iepazīstināt ar nozīmīgākajiem pasaules kinomākslas attīstības posmiem, stilistiskajiem strāvojumiem un nozīmīgākajiem kinokultūras pārstāvjiem – viņu hrestomātiskajiem darbiem. Apgūt un spēt analizēt izcilākos kinomākslas paraugus, kas raksturo kinovēstures attīstību, kā arī attīstīt izpratni par kinovalodas attīstību un tās ietekmi uz mūsdienu audiovizuālās komunikācijas telpu. Sniegt informāciju par pasaules kinovēsturi un tās attīstības posmiem. Sniegt izpratni par kinovalodas pamatprincipiem.
Kurss iepazīstina ar kino attīstību XX gs. otrajā pusē, akcentējot modernisma tendenču dominanti XX gs. 50. un 60. gadu Eiropas kinovēsturē, kas iezīmējas kā opozīcija Holivudas klasiskajam stilam, kā arī tā atskaņām pasaules kinematogrāfijās.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss "Ievads pasaules kinovēsturē un teorijā I".

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• Atpazīs un izpratīs kinomākslas attīstības galvenos posmus un stilistiskos virzienus (līdz XX gs. 40.-50. gadiem).
• Analizēs kinomākslas un sabiedrības attīstības mijiedarbību.
• Nosauks un raksturos kinomākslas būtiskākos virzienus, kā arī teorētiskās analīzes pieejas.
• Izpratīs kino valodas uzbūves principus un to izmantojumu dažādos laika posmos un dažādu nacionālo skolu tradīcijās.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie būs ieguvuši:
• Prasmi atpazīt dažādas kinomākslas skolas.
• Prasmi novērtēt kinomākslas ietekmi uz mūsdienu masu medijiem.
• Iemaņas analizēt kino autorus un kinomākslas paraugus.
• Iemaņas interpretēt kinomākslas ietekmi uz sabiedrības komunikāciju.
• Iemaņas izmantot kinomākslas vēstījumu pieejas multimediju komunikācijā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• Izvērtēs audiovizuālos darbus filmās, kas tapušas no XX gs. 40. gadiem.
• Atpazīs atšķirīgu kinovalodas izmantojumu.
• Orientēsies klasiskos kinovalodas principos, kā arī tiem alternatīvajā modernisma principu izmantojumā.
• Izpratīs galvenos kinomākslas attīstības posmus un dominējošos stilistiskos principus.
• Saskatīs mūsdienu audiovizuālās kultūras saikni ar būtiskiem kinomākslas attīstības posmiem, un dažādos laika posmos veiktajiem teorētiskajiem un praktiskajiem sasniegumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO3BakalaursIerobežota izvēleDita Rietuma
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligātsDita Rietuma
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligātsDita Rietuma
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsDita Rietuma