Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot Labklājības un sociālā darba katedras studentu izpratni par sociālo darbu kā starpdisciplināru profesiju, radīt izpratni par sociālā darba virzieniem, iepazīties ar prakses piemēriem, iztirzāt sociālā darba jēdzienu Latvijas un pasaules kontekstā, iepazīstināt ar sociālā darba mērķa grupām, profesionālo ētikas kodeksu, minot dažādus piemērus, kā arī tā pielietojumu ētisko dilemmu situācijās.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais:
• iegūst zināšanas par starptautisko un Latvijā definēto sociālā darba definīciju;
• nosauc un raksturo sociālā darba virzienus;
• atpazīst un raksturo sociālā darba speciālistu uzdevumus, iezīmē profesionālās robežas;
• nosauc un apraksta sociālās problēmas;
• nosauc sociālo darbinieku profesionālos ētikas kodeksus vismaz 3 valstīs;
• uzskaita sociālā darbinieka ētikas kodeksa principus;
• nosauc sociālā darbinieka mērķa grupas;
• raksturo ētisko dilemmu iedalījumu.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais spēs:
• analizēt sociālā darba definīciju, izceļot galvenos jēdzienus;
• pielietot sociālā darbinieka profesionālo ētikas kodeksu;
• analizēt ētisko dilemmu risināšanas iespējas; argumentēt izvēlētā risinājuma pielietojumu;
• uzskaitīt sociālā darba mērķa grupas;
• uzskaitīt sociālā darbinieka iespējamās darba vietas;
• identificēt aktuālās sociālās problēmas Latvijā un pasaulē;
• identificēt personīgās un profesionālās vērtības;
• izskaidrot, kā personīgā pieredze ietekmē profesionālos spriedumus un vērtējumu.

Kompetences

Spēs aprakstīt sociālā darba profesijas mērķus un uzdevumus; izprast sociālā darba profesijas lomu un nepieciešamību sociālā taisnīguma, dažādības un cilvēktiesību veicināšanā un aizstāvēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsMarika Lotko
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligātsMarika Lotko, Ārija Baltiņa