Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot Labklājības un sociālā darba katedras studentu izpratni par sociālo darbu kā starpdisciplināru profesiju, sociālā darba jēdzienu Latvijas un pasaules kontekstā, radīt izpratni par sociālā darba virzieniem, sociālā darbinieka mērķa grupām un profesionālā ētikas kodeksa būtību un tā pielietojumu ētisko dilemmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais:
• iegūst zināšanas par starptautiski un Latvijas likumdošanā definēto sociālā darba definīciju;
• atpazīst un apraksta sociālā darba speciālistus;
• nosauc un apraksta sociālās problēmas;
• nosauc sociālo darbinieku profesionālos ētikas kodeksus vismaz 3 valstīs;
• uzskaita sociālā darbinieka ētikas kodeksa principus;
• nosauc sociālā darbinieka mērķa grupas.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais spēs:
• analizēt sociālā darba jēdzienu sociālpolitisko norišu kontekstā;
• pielietot sociālā darbinieka ētikas kodeksu;
• analizēt dilemmu risināšanas iespējas;
• uzskaitīt sociālā darba mērķa grupas;
• uzskaitīt sociālā darbinieka iespējamās darba vietas;
• novērtēt aktuālās sociālās problēmas Latvijā un pasaulē;
• identificēt personīgās un profesionālās vērtības;
• izskaidrot, kā personīgā pieredze ietekmē profesionālos spriedumus un vērtējumu.

Kompetences

Spēs pamatot sociālā darba profesijas mērķus un uzdevumus; izprast sociālā darba profesijas lomu un nepieciešamību sociālā taisnīguma, dažādības un cilvēktiesību veicināšanā un aizstāvēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligāts