Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Kristaps Zaļais
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Iepazīt studiju procesu un iegūt nepieciešamās zināšanas uzsākot studiju procesu. Apgūt uzņēmējdarbības teorijas, vadības nozīmi uzņēmējdarbības uzsākšanā un veidot biznesa plānu, kā arī attītstīt prezentācijas prasmi. Prast atrast iespējas piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Priekšzināšanas

Matemātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa ievadā studenti iegūs zināšanas par studiju procesu universitātē, atsauču formulēšanu un izvēli, bibliotēkas lietošanu veiksmīgam studiju procesam u.tml. Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības teorijām, mūsdienu uzņēmējdarbības īpatnībām, kas saistās ar vides izmaiņām; kā arī par emocionālās inteliģences nozīmi uzņēmējdarbībā un komandas darbā. Bez tam kursa apguves rezultātā studenti iepazīst biznesa plānu rakstīšanas pamatus.

Prasmes

Pēc veiksmīgas kursa apguves studenti spēj izvērtēt savas biznesa idejas tirgus potenciālu, spēj novērtēt potenciālo pircēju vajadzības saistībā ar jauno produktu vai pakalpojumu, kā arī orientējas jaundibināto uzņēmumu svarīgākajos finanšu rādītājos.

Kompetences

Kursa ietvaros studenti iegūst ar komandas darbu saistītās kompetences, spēj argumentēt, balstoties uz analīzi un faktiem, pierādīt savas biznesa idejas vērtību plašākajai auditorijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligātsKristaps Zaļais, Romāns Putāns
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligātsKristaps Zaļais, Kristīne Blumfelde-Rutka, Romāns Putāns