Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lāsma Šķestere
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kurss veidots, lai sagatavotu un ievadītu studentus studiju procesā un dotu ieskatu izvēlētajā specialitātē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

par komunikācijas studiju procesu, tā prasībām, studiju darbu veidošanas pamatprincipiem, studējošajam nepieciešamajām pamatprasmēm.

Prasmes

studenti spēs attīstīt savas mācīšanās prasmes, pratīs orientēties docētāju prasībās un studiju procesā; meklēt un izvērtēt studijām nepieciešamo literatūru un citus papildmateriālus, veidot studiju darbus – literatūras kopsavilkumus, esejas, referātus, grupu projektus, patstāvīgus pētījumus un radošos darbus dažādās komunikācijas jomās. Studenti kursa laikā apgūs galveno studiju darbu veidošanas iemaņas, trenēsies akadēmiskajā rakstīšanā un veidos savu kursa darbu koncepcijas.

Kompetences

par studiju procesu un komunikācijas nozares ietvaru.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO1BakalaursObligātsDita Rietuma, Lāsma Šķestere, Dite Liepa, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Anda Rožukalne, Anna Peipiņa, Alnis Stakle, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla
Fotogrāfija, FON1BakalaursObligātsAnda Rožukalne, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Signe Riekstiņa-Pāla, Ruta Siliņa
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligātsDita Rietuma, Lāsma Šķestere, Dite Liepa, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Anda Rožukalne, Anna Peipiņa, Alnis Stakle, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla
Multimediju komunikācija, MKN1BakalaursObligātsAnda Rožukalne, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Signe Riekstiņa-Pāla, Ruta Siliņa
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligātsDita Rietuma, Lāsma Šķestere, Dite Liepa, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Anda Rožukalne, Anna Peipiņa, Alnis Stakle, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsDita Rietuma, Lāsma Šķestere, Dite Liepa, Klāvs Sedlenieks, Kristīne Rolle, Anda Rožukalne, Anna Peipiņa, Alnis Stakle, Ruta Siliņa, Signe Riekstiņa-Pāla