Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Radīt studentos izpratni par žurnālistikas izveidošanās cēloņiem, galvenajiem attīstības posmiem, vietu un uzdevumiem Latvijā un pasaules kontekstā, iepazīstinot ar žurnālistikas funkcijām un uzdevumiem, šīs jomas vietu valsts politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā sistēmā.
Kursa galvenie uzdevumi ir iepazīstināt studentus ar žurnālistikas daudzveidīgajām izpausmēm, radot pamatu praktisko žurnālistikas kursu apguvei: sniegt ieskatu žurnālistikas darbības problēmās; veidot izpratni par žurnālistikas un mediju vides dinamisko attīstību, tās cēloņiem un procesiem; analizēt žurnālistikas un tās auditoriju mijiedarbību. Kursā studenti attīstīta teorētiski apgūtās iemaņas, lai varētu strādāt dažādos masu medijos. Īpaša uzmanība šajā kursā pievērsta žurnālistikas attīstības procesu un prakses analīzei Latvijā, Baltijas valstīs un Skandināvijā, kā arī informācijas kvalitātes, informācijas avotu novērtēšanai un informācijas vērtības noteikšanai.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūst zināšanas par:
• žurnālistikas funkcijām un uzdevumiem;
• žurnālistikas ētiku;
• žurnālistikas tiesisko regulāciju;
• žurnālista profesijas specifiku.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti apgūst prasmi:
• atšķirt žurnālistikas tipus un to kvalitāti, funkcijas, uzvedību;
• novērtēt ētisku un neētisku profesionālo rīcību;
• izvērtēt informāciju, tās noderīgumu, informācijas avotus.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti izprot mediju būtību un žurnālistikas pamatus, tās regulējumu, profesionālo ētiku un dilemmas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsLīga Ozoliņa, Anda Rožukalne