Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Baiba Rozentāle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Nodrošināt infektoloģijas pamatu un infekcijas slimību izplatības ierobežošanas principu apgūšanu, veicināt izpratni par infekcijas slimību iespējamo ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti un veselības aprūpi un sabiedrības veselību kopumā, stiprināt studentu izpratni un interesi par pētniecību šajā jomā, sniegt studentiem priekšstatu par esošiem pētījumiem un inovācijām infekcijas slimību profilakses jautājumos.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, bioķīmijā, parazitoloģijā, fizioloģijā, epidemioloģijā, mikrobioloģijā, virusoloģijā, imunoloģijā, farmakoloģijā un iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs izvērtēt infekcijas slimības pēc to nozīmīguma sabiedrības veselībai; zinās izplatības veidus un raksturīgos infekcijas slimību simptomus; kā arī specifiskās laboratoriskās diagnostikas metodes un ārstēšanas un profilakses iespējas.

Prasmes

Pratīs analizēt normatīvos dokumentus infektoloģijas kontekstā, plānot un kontrolēt medicīnas personāla darbu, nosakot nepieciešamo profilaktisko pasākumu saturu un formu; pratīs izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas vakcinācijai un veikt vakcināciju; noformēt medicīnisko dokumentāciju; pratīs izvērtēt izmeklējamā bioloģiskā materiāla paņemšanas kārtību un nosūtīšanu uz laboratoriju.

Kompetences

Adekvāti rīkoties infekciju slimību sporādiskos gadījumos un uzliesmojumu gadījumos; paņemt izmeklējamo materiālu no pacienta un nosūtīt uz infekcijas slimību specifiskās diagnostikas laboratoriju; izmantot individuālus aizsardzības līdzekļus un izolēt pacientu pirmshospitālā etapā; darboties saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb4BakalaursObligāts