Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras profesore

2015 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļas Studiju programmu attīstības projektu vadītāja

2014 - pašlaik

RP SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes locekle

2012 - pašlaik

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste

2008 - 2015

Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras profesore

2004 - pašlaik

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes Infektoloģijas studiju programmas vadītāja

2010 - 2012

Valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” direktore

2009 - 2010

Latvijas Republikas Veselības ministre

2004 - 2009

Valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” direktore

1999 - 2004

Valsts uzņēmuma „Latvijas Infektoloģijas centrs” direktore

2001 - 2008

Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras asociētā profesore

1997 - 2001

Latvijas Medicīnas akadēmijas docente

1994 - 1999

Valsts uzņēmuma “Latvijas Infektoloģijas centrs” direktora vietniece medicīnas jautājumos

1980 - 1996

Rīgas Medicīnas institūta/Latvijas Medicīnas akadēmijas Infekciju slimību katedras asistente

1979 - 1980

Rīgas Medicīnas institūta Infekciju slimību katedras klīniskā ordinatore

Izglītība

2005 - 2007

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA)

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Maģistrantūras studiju programma uzņēmējdarbības vadībā

1995

Medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr.med.)

Latvijas Medicīnas akadēmija

Diploms G-D Nr.000318, par promocijas darbu „Hepatīts C Latvijā: fakti un problēmas"

1980 - 1984

Doktorantūras studijas

Rīgas Medicīnas institūts

1973 - 1979

Augstākā izglītība, ārsta kvalifikācija

Rīgas Medicīnas institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2011

Hārvardas universitātes Džona Fidžeralda Kenedija valdības skolas mācību kursi „Leadership for the 21st Century: Global Change Agents"

2005

Rīgas Stradiņa universitātes un Veselības aprūpes vadības asociācijas mācību programma "Latvijas medicīna Eiropas Savienības kontekstā"

2003 - 2004

Eiropas Savienības Pastāvīgās Slimnīcu komitejas (HOPE) mācību programma „Menedžmenta apmācības programma augstākā līmeņa slimnīcu vadītājiem"

2003

Rīgas Stradiņa universitātes Pēcdiploma izglītības fakultātes mācību programma „Kvalitātes nodrošināšana veselības aprūpē. Kvalitātes vadības pamati"

2002

Austrijas Ekonomikas veicināšanas institūta kursi mārketingā, personālvadībā, komunikācijā, finanšu vadībā un kontrolē, Vīnē, Austrijā

1987

Pedagoģiskās kvalifikācijas kursi infekciju slimībās (ar informātikas un skaitļošanas tehnikas kursu), Ļeņingradas Sanitāri Higiēniskais medicīnas institūts

1979 - 1980

Klīniskā ordinatūra infekciju slimību specialitātē

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Infektoloģija, hepatoloģija​, sabiedrības veselība, vadzinības

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

1.Nr.13108 „Trihinelozes diagnostikas metode" (Diagnostics of Trichinosis) (20.04.2004.);

2.Nr.13152 „Hroniska vīrushepatīta C slimnieka terapijas efektivitātes prognozēšanas paņēmiens" (Effectiveness forecasting technique for chronic viral hepatitis C patients treatment) 20.08.2004.;

3.Nr.13517 „Aknu slimības diagnostikas paņēmiens" (Liver disease diagnosis technique) 20.03.2007.;

4.Nr.13600 „Hroniska C vīrushepatīta norises gaitas un ārstēšanas efektivitātes novērtēšanas paņēmiens" (Efectiveness evaluation of the treatement and progress of chronic hepatitis C) 20.12.2007.;

5.Nr.13855 „Alkohola aknu bojājuma norises novērtēšanas paņēmiens" (Liver damage due to alcohol development assessment technique) 20.05.2009.;

6.Nr.14471 „Akūta alkohola hepatīta gaitas prognozēšanas paņēmiens" (Acute alcoholic hepatitis forecasting technique) 20.07.2012.;

7.Nr.14472 „Aknu komas norises prognozēšanas metode akūta B vīrushepatīta gadījumā" (Forecasting method of the progress of hepatic coma in the case of acute viral hepatitis B) 20.07.2012..

8.Nr.14618 „Imūndeficīta sindroma (AIDS) sākuma prognozēšanas paņēmiens" (Initial forecasting method for immune deficiency syndrome (AIDS)) 20.07.2013.

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes Infektoloģijas studiju programma;

Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes klīnisko farmaceitu maģistra studiju programmas kurss Infektoloģijā;

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes māszinību studiju programmas kurss infektoloģijā​.

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes Infektoloģijas studiju programma.

 

 

Vadītie studiju kursi

 

Infekcijas slimību farmakoterapija un izmeklējumu interpretācija, hospitālo infekciju profilakse;

Valsts prakse klīniskajā farmācijā (Infekcijas slimības);

Infekcijas slimības un pacientu aprūpe;

Infekcijas slimības un epidemioloģija;

Infekcijas slimības​

 

Docētie studiju kursi

 

Infektoloģija Medicīnas fakultātes, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes, Stomatoloģijas fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes, Uzturzinātnes programmas, Māszinību programmas un zobu higēnistu programmas studentiem.

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

promocijas darbi: 4

​maģistra darbi: 2​

Recenzētie:

​​maģistra darbi: 3

​​kvalifikācijas darbi: 2

 

Projekti

 

Multicentru klīnisko pētījumu vadošais pētnieks 8 pētījumos.

​Latvijas Zinātnes padomes zinātnisko projektu vadītāja un izpildītāja:

 • ​Valsts pētījumu programmas Nr.8 "Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību" projekts Nr.10 "Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekmējošās vīrusinfekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā, diagnostikas un ārstēšanas paradigmas" (izpildītāja).​
 • Sadarbības projekta Nr.06.0035 "Akūtas un hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi" apakšprojekti:​

  • Nr.06.0035.01 Molekulāro principu ieviešana vīrusu hepatītu diagnostikā, prognostikā, ārstēšanā un izplatības ierobežošanā (izpildītāja).​
  • Nr.06.0035.02 Ērču encefalīts: slāpekļa oksīda metabolisms un tā klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences (vadītāja).
 • Nr.05.1821 Aknu transformācija hepatīta C vīrusa (HCV) infekcijas gadījumā: patomorfoloģiskie mehānismi, klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences (izpildītāja).​
 • Nr.04.1203 Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatoru) ārstnieciskās efektivitātes vērtējums (LIC'ā veicamās daļas​ vadītāja).
 • Valsts pētījumu programmas Nr.4 „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai" projekta Nr.9 „Infekcijas aģentu un saimniekorganisma ģenētiskā fona mijiedarbība" apakšprojekts Nr.9.1. „Imūnsupresējošo vīrusu (HIV, hepatītu, gripas vīrusu) un saimniekorganisma mijiedarbības mehānismi, likumsakarības un klīniskās konsekvences (izpildītāja).​
 • Pētnieciskās sadarbības projekta Nr.10.0029 „Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē" apakšprojekts Nr.10.0029.1 „Vīrusu un metaboliskās ģenēzes aknu bojājumu un to ekstrahepatisko manifestāciju molekulāri ģenētisko mehānismu izpēte, šo bojājumu diagnostikas un individualizētas terapijas stratēģijas izveide (izpildītāja).​
 • Latvijas Zinātnes padomes zinātniskā projekta „Ērču encefalīta vīrusa molekulāri ģenētiskā izpēte" vadītāja.​

 

Starptautisko Eiropas Komisijas atbalstīto projektu Latvijas daļas vadītāja un izpildītāja:​

 • Dalība EK 7.Ietvara programmas projekta „European network for study and clinical management of TB drug resistance" (TB PAN-NET) izpildē.
 • Dalība EK 7.Ietvara programmas projekta „TUBIDU- sabiedrības apziņas veicināšana par tuberkulozes apkarošanu intravenozo narkotiku lietotāju vidū" izpildē.
 • "European Cohort coordinating network on HIV drug resistance (Europe HIV Resistance)" un "The EuroSIDA network 2001-2006. Clinical and virological outcome of European patients infected with HIV" vadītāja Latvijā.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Rīgas Domes deputāte (2013.-2017.gada deputātu sasaukumā);

Rīgas Domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas vietniece;

Rīgas Domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas locekle;

Rīgas plānošanas reģiona padomes locekle;

SIA "RAKUS" ētikas komisijas priekšsēdētāja;

LR Veselības ministrijas HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas locekle ​;

Eiropas Aknu pētnieku asociācijas biedre;

Starptautiskās infekcijas slimību biedrības biedre;

Latvijas Ārstu biedrības Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas valdes locekle;

Latvijas Ārstu biedrības Infektologu un hepatologu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja;

Starptautiskās AIDS asociācijas biedre;

Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta (DG SANCO) HIV/AIDS Think Tank grupas locekle (līdz 01.04.2012.);

Eiropas slimību kontroles un profilakses centrā – Latvijas nacionālā koordinatore un kompetentās institūcijas infekcijas slimību diagnostikā vadītāja (līdz 01.04.2012.);

Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle (līdz 30.06.2009.);

Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece (1999-2004);

Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisijas priekšsēdētāja (2004-2009);

Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja (līdz 2009.gadam);

Latvijas Ārstu biedrības Veselības aprūpes vadības speciālistu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja (līdz 2009. gadam);

Latvijas Slimnīcu biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētāja (līdz 2010. gadam);

LR Veselības ministrijas galvenais speciālists – infektologs (līdz 2012. gadam);

Veselības operatīvās medicīniskās komisijas locekle (līdz 2012. gadam);

LR Veselības ministrijas Veselības nozares stratēģiskās padomes locekle (līdz 2012.gadam);

LR Veselības ministrijas Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja (līdz 2009. gadam).

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Triju Zvaigžņu ordeņa diploms par nopelniem Latvijas labā; Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (16.10.2004.)

Veselības ministrijas atzinības raksts par ieguldījumu veselības aprūpes nodrošināšanā (13.09.2005.)

Rīgas Stradiņa Universitātes atzinības raksts par ieguldījumu Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas un veselības aprūpes studiju programmu attīstībā (31.09.2005.)

LR Ministru kabineta Atzinības raksts „Par pašaizliedzību un panākumiem strādājot Latvijas valsts un tautas labā" (14.10.2008.).

LR Aizsardzības ministrijas atzinības goda zīme (Nr. 529)

Rīgas Stradiņa universitātes atzinības raksts (2015.g.)

 

Publikācijas

 

338 publikācijas Latvijas un starptautiskos citējamos izdevumos.

Pēdējo 6 gadu publikācijas:​​

Raksti​​

 

 

I.Januskevica, A.Sangirejeva, J.Eglite, E.Hagina, V.Jasinskis, J.Storozenko, A.Lejnieks, B.Rozentale.Trends in Tuberculosis/Human Immunodeficiency Virus Comorbidity, Latvia, 2012-2014. Journal of Scientific Research&Reports 9(5): 1-7, 2016. ISSN: 2320-0227.​

 

J.Eglite, J.Golushko, E.Urtans, I.Januskevica, B.Rozentale. Association of Tumor Necrosis Factor-@ (TNF@) Gene Polymorphisms with HLA Class II Alleles in HIV/AIDS Patients. – British Journal of Medicine&Medical Research 13(12): 1-10, 2016. ISSN: 2231-0614.​

 

​ B.Rozentāle, G.Stūre, I.Januškeviča, V.Zvirbulis. Kā ģimenes ārstam atpazīt HIV infekciju? – Medicus Bonus, 2016, Nr.25, lp.28-30.​

 

Historical epidemiology of hepatitis C virus (HCV) in select countries - volume 3 / V.Liakina, A.Jeruma, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of Viral Hepatitis. - Vol.22, Suppl.4 (2015, Dec.), p.4-20. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Madelāne, Monta. Ērlihioze un anaplazmoze - mazāk zināmās ērču pārnestās infekcijas : [par akūtām ar drudzi noritošām ērču pārnestām slimībām] / M.Madelāne, A.Broduža, B.Rozentāle // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2015, jūn./jūl.), 52.-54., 56.lpp.

Major differences in organization and availability of health care and medicines for HIV/TB coinfected patients across Europe / I.Zeltina, M.Mansfeld, A.Skrahina ...[et al.] ; TB:HIV study group in EuroCoord : B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // HIV Medicine. - Vol.16, No.9 (2015, Oct.), p.544-552. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mutated HBV variant carrying a set of unique replacements in the HBV core gene [Elektroniskais resurss] / L.Viksna, B.Rozentale, P.Pumpens ...[et al.] // Research Gate [Tiešsaistes portāls]. - (2015, Sept.6), DOI: 10.13140/RG.2.1.4446.6409, [p.1-27]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 11.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.researchgate.net/publication/

Strategies to manage hepatitis C virus infection disease burden - volume 3 / F.Z.Alfaleh, A.Jeruma, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of Viral Hepatitis. - Vol.22, Suppl.4 (2015, Dec.), p.42-65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The present and future disease burden of hepatitis C virus infections with today's treatment paradigm - volume 3 / A.Sibley, A.Jeruma, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of Viral Hepatitis. - Vol.22, Suppl.4 (2015, Dec.), p.21-41. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comparison of antiretroviral therapy (ART) efficiency and different HLA class II haplotypes [Elektroniskais resurss] / V.Jasinskis, D.Kasjko, E.Eglite, G.Sture, L.Viksna, B.Rozentale // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.7 (2014, March), p.1473-1482. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=372&id=12

E vīrushepatīts - vai aktuāla infekcija Latvijā? / I.Tolmane, S.Laivacuma, B.Rozentāle ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2014, nov.), 48.-51.lpp.

Development of a definition for Rapid Progression (RP) of renal function in HIV-positive persons : the D:A:D study [Elektroniskais resurss] / D.A.Kamara ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // BMC Nephrology [Elektroniskais resurss]. - Vol.15:51 (2014, March), [p.1-13]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2369-15-51.pdf

Immuno-virological discordance and the risk of non-AIDS and AIDS events in a large observational cohort of HIV-patients in Europe [Elektroniskais resurss] / A.Zoufaly ...[et al.] ; EuroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // PLoS One [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, No.1:e87160 (2014, Jan.), [p.1-10]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjourn…

Increased incidence of antiretroviral drug discontinuation among patients with viremic hepatitis C virus coinfection and high hyaluronic acid, a marker of liver fibrosis / D.Grint ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // AIDS. - Vol.28, No.4 (2014, Feb.), p.577-587. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jēruma, Agita. Ceļotāju parazitozes / A.Jēruma, B.Rozentāle // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2014, maijs), 41.-45.lpp.

Association between antiretroviral exposure and renal impairment among HIV-positive persons with normal baseline renal function : the D:A:D study / L.Ryom ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // Journal of infectious diseases. - Vol.207, No.9 (2013, May), p.1359-1369. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Associations between immune depression and cardiovascular events in HIV infection / C.A.Sabin ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // AIDS. - Vol.27, No.17 (2013, Nov.), p.2735-2748. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Baltic Post-marketing study of regilated interferon α-2a 40 KD efficacy and safety in patients with HBeAg - positive and HBeAG - negative chronic hepatitis B [Elektroniskais resurss] / L.Viksna, A.Jeruma, G.Sture, B.Rozentale, A.Ivanovs ...[et al.] // Virology & Mycology [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 1 (2013), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.omicsonline.org/ArchiveVirology/virology-archive…

CD4 cell count and viral load-specific rates of AIDS, non-AIDS and deaths according to current antiretroviral use / A.Mocroft ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // AIDS . - Vol.27, No.6 (2013, Mar.), p.907-918. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Klīnisko un bioķīmisko analīžu rezultātu izvērtējums nieru funkcijas prognozēšanā leptospirozes slimniekiem / B.Rozentāle, A.Ivanovs, M.Madelāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 57.-64.lpp.

Laimboreliozes epidemioloģiskā analīze Latvijā un pozitīvā seroloģiskās izmeklēšanas rezultāta asociētie faktori / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 250.-260.lpp.

Non-AIDS defining cancers in the D:A:D Study--time trends and predictors of survival : a cohort study [Elektroniskais resurss] / S.W.Worm ...[et al.] ; D:A:D Study Group: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // BMC Infectious Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.13:471 (2013, Oct.), [p.1-15]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2334-13-471.p…

Stability of hepatitis C virus (HCV) RNA levels among interferon-naive HIV/NCV-coinfected individuals treated with combination antiretroviral therapy / D.Grint ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // HIV Medicine. - Vol.14, No.6 (2013, July), p.370-378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Temporal changes and regional differences in treatment uptake of hepatitis C therapy in EuroSIDA / D.Grint ...[et al.] ; EyroSIDA in EuroCoord: B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // HIV Medicine. - Vol.14, No.10 (2013, Nov.), p.614-623. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Borrelia burgdorferi infekcijas pacientu klīniskais raksturojums / M.Zālīte, L.Kovaļčuka, S.Gintere, B.Rozentāle, L.Vīksna, I.Logina, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 64.-71.lpp.

Difterijas pacientu klīnisko, laboratorisko, epidemioloģisko datu un terapijas izvērtējums / A.Krūmiņa, J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 37.-44.lpp.

Gripas norise hospitalizētiem pieaugušiem pacientiem 2010.-2011. gada epidēmiskās sezonas laikā / S.Laivacuma, B.Rozentāle, I.Vingre, N.Zamjatina // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 80.-86.lpp.

HIV infekcijas un antiretrovirālās terapijas ietekme uz kardiovaskulāro risku / G.Bahs, G.Saulīte, B.Rozentāle ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 71.-79.lpp.

Interleukin 28B gene polymorphism and association with chronic hepatitis C therapy results in Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Rozentale, R.Simanis, I.Tolmane ...[et al.] // Hepatitis Research and Treatment [Elektroniskais resurss]. - DOI:10.1155/2012/324090, [p.1-4]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3348628/

Keišs, Jāzeps. Aknu encefalopātija / J.Keišs, B.Rozentāle, V.Sondore // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2012), 6.-8., 10.-[12.]lpp. ; Nr.2. (2012), 22.-28.lpp.

Malārija – bīstama tropiskā infekcija : [par malārijas izplatību, izraisītājiem, pārnešanas veidu un ārstēšanu : ar īsām ziņām par aut.] / A.Jēruma, B.Rozentāle, J.Storoženko, V.Ķūse ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2012), 10.-13.lpp.

Patients' perception : hepatitis C virus can be transmitted during medical manipulations / B.Rozentale, R.Simanis, I.Tolmane ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.5-8.

Phylogenetic analysis of the Latvian HIV-1 epidemic / T.Kolupajeva, B.Rozentale, A.Ferdats ...[et al.] // AIDS Research and Human Retroviruses. - Vol.28, N 8 (2012, Aug.), p.928-932. - Starptautiski citējamā izdevumā.

C hepatīta vīrusa transmisijas ceļi un pacientu aptaujas rezultāti / B.Rozentāle, A.Jēruma, R.Sīmanis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2011), 17.-20.lpp.

Hepatitis B virus genotypes in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Sominskaya, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // The Open Hepatology Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, (2011), p.7-51. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.benthamscience.com/open/tohepatj/openaccess2.htm

 

Liver damage after breast plastic surgery - clinical case report / I.Tolmane, B.Rozentāle, J.Keišs, V.Putniņš // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.159-160.

 

B.Rozentale, A.Bormane, J.Perevoščikovs, I.Lucenko, A.Brila. Increase of cases of legionellosis in Latvia, 2011. Eurosurveillance, 2011; 16(45), www.eurosurveillance.org/viewArticle.aspx?ArtileId=2009.​

 

Rozentāle, Baiba. Kad virzītājspēks ir doma par cilvēku / B.Rozentāle // Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru = Личность. Воспоминания об академике А.Ф.Блюгере / atbildīgā red. L.Vīksna. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 234.-236.lpp.

The prevalence of viral hepatitis C in Latvia : a population-based study / B.Rozentale, G.Brigis, I.Tolmane ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.532-535. - Starptautiski citējamā izdevumā.

C vīrushepatīta izplatība Latvijā : populācijas pētījuma rezultāti / B.Rozentāle, Ģ.Briģis, I.Tolmane ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 100.-105.lpp.

HBV genoma mutācijas ar lamivudīnu ārstētiem B vīrushepatīta slimniekiem Latvijā / D.Legzdiņa, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 208.-215.lpp.

HCV genoma izmaiņas pretvīrusu terapijas gaitā hroniskas HCV infekcijas gadījumā / A.Jēruma, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 216.-223.lpp.

HIV-1 variants prevailing in Latvia and evaluation of HIV drug resistance rate in HIV-1 infected population / T.Kolupajeva, J.Storozenko, L.Viksna, B.Rozentale ...[et al.] // Research articles in medicine & pharmacy, 2009 / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.96-102.

 

Low prevalence of transmitted drug resistance among newly diagnosed HIV-1 patients in Latvia / T.Kolupajeva, B.Rozentale, D.Balode ...[et al.] // Journal of Medical Virology. - Vol.82, N 12 (2010, Dec.), p.2013-2018. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Tēzes​​

 

 

Role of interferon-gamma in immune response regulation HIV and HIV + TBC infected patients / B.Rozentāle, E.Hagina, J.Eglīte, T.Kolupajeva, J.Storoženko, A.Lejnieks ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 143.lpp.

 

A.Jeruma, I.Tolmane, B.Rozentale. 100% Efficacy of hepatitis C treatment in cirrhotic patients: real life results in Latvia. -25th Annual Conference of APASL, Tokyo, Japan, February 20-24, 2016., Hepatology International (2016) 10:S1-S506, p.0137.

 

I.Tolmane, J.Kucina, B.Rozentale, I.Tolmanis. Relationship between patient lifestyle and development of fatty liver disease. – idem, p.0933.

 

O.Savicka, A.Drabovičs, J.Storoženko, B.Rozentāle, A.Bormane, I.Lucenko, J.Perevoščikovs. Molekulārā epidemioloģija ērču pārnēsāto slimību diagnostikā Latvijā no 2014. Līdz 2015.gadam: Laimas slimība, ērču encefalīts, ērlihioze, anaplazma. – RSU 2016.gada Zinātniskā konference, Rīga, 2016.gada 17.-18.marts. Tēzes, lp.127.​

 

Ž.Zalgaucka, T.Atrohova, R.Butirina, J.Storoženko, B.Rozentāle. Cerebrospinālā šķidruma izmeklēšana pacientiem ar HIV infekciju. – turpat, lp.130.

 

J.Kucina, A.Jēruma, I.Tolmane, B.Rozentāle. C hepatīta slimnieku ar aknu cirozi ārstēšanas pilnīga efektivitāte: rezultāti Latvijā. – turpat, lp.132.

B.Vilce, M.Petrova, E.Bleidele, L.Guseva, T.Kolupajeva, O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle. Citomegalovīrusa infekcijas reaktivācijas laboratoriskās diagnostika analīze ar HIV inficētiem pacientiem 2015.gadā. – turpat, lp.134.

 

D.Kasjko, J.Eglīte, V.Jasinskis, L.Vīksna, G.Stūre, B.Rozentāle, I.Januškeviča. Cilvēka leikocītu antigēna salīdzinājums ar ART shēmu HIV pacientiem. – turpat, lp.137.

 

E.Fridrihsone, I.Tolmane, B.Rozentāle, J.Storoženko, L,Lapke. C hepatīta izplatība medicīnas darbinieku vidū intensīvās terapijas nodaļās Latvijā. – turpat, lp.139.

 

J.Kucina, I.Tolmane, I.Tolmanis, B.Rozentale. Non-alcoholic fatty liver disease patient's profile in Latvia - EASL Monothematic Conference „NASH: beyond the acronym, certainties and clinical dilemmas", Riga, Latvia, May 12-14, 2016, Abstract Book, p.169.

 

2014.–2015. gada sezonā cirkulējošo gripas vīrusu antigēnais un ģenētiskais raksturojums / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 209.lpp.

Cause of death among HIV positive patients in Latvia, 2011-2012 / G.Sture, I.Zeltina, E.Selicka, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.24.

Centrālās nervu sistēmas patoloģiju raksturojums HIV inficētu pacientu letālajos gadījumos 2013.–2014. gadā / R.Kleina, A.Babkeviča, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 203.lpp.

Cryptococcosis in HIV infected patients in Latvia : 100 years after the discovery of Cryptococcus neoformans / G.Stūre, G.Saulīte, M.Murovska, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 204.lpp. - T.p. krāj. "Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region"" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - P.23.

Cytomegalovirus hepatitis and severe cytomegalovirus infection in immunocompetent patients / E.Selicka, I.Tolmane, A.Cernusenko, B.Rozentale // Journal Of Clinical Virology. - Vol.70, Suppl.1 (2015, Sept.), p.S63. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hanta vīrusu diagnostikas rezultāti 2011.–2014. gadā / L.Metlova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 210.lpp.

HIV drug resistance in treatment-naîve persons in Latvia / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.19.

HIV epidemics in Latvia : trends, drivers and priorities for control / G.Sture, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.16.

Hroniska C vīrushepatīta izplatība medicīnas darbinieku vidū intensīvās terapijas nodaļās Latvijā (starpziņojums) / E.Fridrihsone, B.Rozentāle, J.Storoženko ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 212.lpp.

Matrices pro-metālproteināzes-1 līmenis HIV un HCV koinficētajiem / I.Januškeviča, J.Storoženko, Baiba Rozentāle ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 216.lpp.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.25.

Newly diagnosed cases of HIV infection in Latvia (2012-2013) / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.26.

Prevalence of circulating HCV genotypes in Latvia / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.22.

Psychomotor development during the first three years of life in perinatally HIV-infected children living in a long-term social care institution / L.Cibule, B.Rozentale, I.Klatenberga ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.784. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rozentāle, Baiba. Viral hepatitis C in Latvia / B.Rozentale // Minisymposium "The epidemiology of HIV-1, HCV and HBD in the Baltic region" (Stockholm, Sweden, March 19-20, 2015) : [Abstracts]. - Stockholm, 2015. - P.21.

Sitkare, V. Twins born to HIV infected mothers / V.Sitkare, I.Januskevica, B.Rozentale // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.68.

Antiretrovirālās terapijas analīze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" HIV pozitīviem slimniekiem 2013. gadā / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 212.lpp.

Candida spp. laboratoriskās diagnostikas rezultāti / S.Selderiņa, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 202.lpp.

Case report of HIV infection associated acute glomerulonephritis / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.76.

Confirmatory diagnostics of HCV infections in Latvia / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.21. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Enterovīrusu infekcijas diagnostika, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 210.lpp.

Enterovīrusu serotipu cirkulācija Latvijā 2013. gadā / L.Firstova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 200.lpp.

Evaluation of the GeneXpert MTB/RIF assay for rapid diagnosis of tuberculosis and HIV infected patients / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.5. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Experience of measles laboratory diagnostics in vaccinated and unvaccinated individuals / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.17. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) drug resistance tendencies in Latvia / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.4. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Jaunatklāto HIV infekcijas gadījumu Latvijā analīze : 2012.-2013. gads / I.Zeltiņa, G.Saulīte, G.Stūre, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 193.lpp.

Mesangioproliferative glomerulonephritis in an HIV-positive patients [Elektroniskais resurss] : case report / B.Rozentale, G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite ...[et al.] // Joint Symposium "Bridges between nephrology & infectious diseases" (Brussels, Belgium, Apr.24, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2014. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sbimc.org/avril%202014/Abstract%205%20-%20Rozent…

Mikroskopiski diagnosticēto seksuāli transmisīvo infekciju izraisītāju izplatība / G.Pakarna, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 201.lpp.

Molekulāri epidemioloģiskie izmeklējumi ērču encefalīta uzraudzībā Latvijā laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam / J.Trofimova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 203.lpp.

Neisseria gonorrhoeae laboratoriskā diagnostika laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 211.lpp.

Prevalence of norovirus, rotavirus, adenovirus and astrovirus infections in Latvian hospitalized children / L.Metlova, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of International Education for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IECCLM). - Vol.1, No.1 (2014), p.22. - XII Baltic Congress of Laboratory Medicine (Riga, Latvia, Sept.18-20, 2014) : Abstracts Book.

Recurrent visceral leishmaniasis in a HIV-positive patient, case report from Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 31st Annual Meeting of NSCMID-2014 (Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) (Bergen, Norway, Sept.25-28, 2014) : Programme and Book of Abstracts. - Bergen, 2014. - P.75.

Reto infekciju seroloģiskās diagnostikas rezultāti 2011.-2013. gadā / L.Metlova, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 199.lpp.

Risk factors for bleeding after percutaneous liver biopsies / I.Abrama, I.Tolmane, J.Keiss, B.Rozentale // Hepatology International. - Vol.8, Suppl.1 (2014, Mar.), p.S180-S181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

TIMP-1 līmenis asins serumā pacientiem ar HIV un HCV koinfekciju / B.Šlisere, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 217.lpp.

 

Twins born to HIV-1 infected mothers (2007-2013) / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 209.lpp.

 

В.П.Ситкарь, И.Я.Янушкевич, Б.Р.Розентале. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и наблюдение ВИЧ-инфицированных детей в Латвии. Всероссийский съезд врачей общей практики (семейных врачей). 14-15 ноября 2013 г. Казань. Справочник врача общей практики. 2, 2014 г. C.76-80.​​

 

Akūts retrovīrusa sindroms - aktualitāte un problēmas Latvijā / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 202.lpp.

Antiretroviral therapy (ART) effectiveness of AIDS patients with of various HLA class II haplotypes : [abstract] / J.Eglite, V.Jasinskis, D.Kasjko, G.Sture, L.Viksna, B.Rozentale, A.Sochnevs // International Journal of Immunogenetics. - Vol.40, No.5 (2013, Oct.), p.414. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Asiņošanas iemeslu izvērtējums pēc aknu punkcijas biopsijas Latvijas Infektoloģijas centrā / I.Ābrāma, I.Tolmane, J.Keišs, B.Rozentāle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 187.lpp.

Cause of death among HIV positive patients - Latvia, 2011-2012 / E.Selicka, G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // 14th European AIDS Conference (Brussels, Belgium, Oct.16-19, 2013) : Abstract Book. - Brussels, 2013. - P.119.

Characteristics of the patients with primary HIV infection diagnosed in the Latvian Center of Infectology from 2007 till 2012 / E.Selicka, G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // 14th European AIDS Conference (Brussels, Belgium, Oct.16-19, 2013) : Abstract Book. - Brussels, 2013. - P.205.

Endotoxin in serum of HIV infected patients / K.Abeltina, L.Viksna, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 183.lpp.

Enterobaktēriju producēto paplašināta spektra ß-laktamāžu un karbapenemāžu noteikšana / M.Dončaka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 197.lpp.

Experience of establishing BSL-3 laboratory in Latvia / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale ...[et al.] // 16th Annual Conference of the European BioSafety Association "BioSafety in a changing World!" (Basel, Switzerland, June 17-20, 2013) : Book of Abstracts. - Basel, 2013. - P.31.

Fiziskā attīstība HIV inficētiem bērniem pubertātes periodā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, V.Ķūse, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 210.lpp.

Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, S.Laivacuma, K.Ābeltiņa, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 207.lpp.

HIV inficētu pacientu mirstības tendences Latvijā 2011.-2012. gadā / G.Stūre, I.Zeltiņa, G.Saulīte, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 185.lpp.

HIV un grūtniecība. Pieredze Latvijā (2008.-2011.g.) / G.Stūre, I.Zeltiņa, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 184.lpp.

HIV-1 zāļu rezistence pacientiem ar pirmās izvēles antiretrovirālās terapijas neveiksmi Latvijā 2009.-2011. gadā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 190.lpp.

Masalu un masaliņu diagnostikas un vīrusu cirkulācijas monitoringa laboratorisko metožu efektivitāte Latvijā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 191.lpp.

Neisseria gonorrhoeae antibakteriālās jutības raksturojums Latvijā / G.Pakarna, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 198.lpp.

Outbreak of tularemia in pediatric patients in Latvia / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale ...[et al.] // Medical Biodefense Conference (Munich, Germany, Oct.22-25, 2013) : Abstracts. - Munich, 2013. - P.51-52.

Salmonella spp. tipu daudzveidības noteikšana ar pulsējošā lauka gela elektroforēzi (PFGE) / O.Savicka, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 180.lpp.

Sitkare, V. Latent TB infection and severe mental retardation in HIV infected child / V.Sitkare, I.Januskevica, B.Rozentale // 2nd International Medical Meeting & 17th LDVA Congress = 2.Starptautiskā medicīnas konference & 17.LDVA kongress (Riga, Latvia, June 14-15, 2013) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.22.

Sitkare, V. Latenta TB infekcija un smaga garīga atpalicība HIV inficētiem bērniem / V.Sitkare, I.Januškeviča, B.Rozentāle // 2nd International Medical Meeting & 17th LDVA Congress = 2.Starptautiskā medicīnas konference & 17.LDVA kongress (Riga, Latvia, June 14-15, 2013) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.59.

 

The effectiveness of antiretroviral therapy for HIV-infected patients with different HLA class II haplotypes / V.Jasinskis, D.Kasjko, L.Kovalchuka, G.Stūre, L.Viksna, J.Eglite, A.Sochnevs, B.Rozentale // 2nd International Medical Meeting & 17th LDVA Congress = 2.Starptautiskā medicīnas konference & 17.LDVA kongress (Riga, Latvia, June 14-15, 2013) : Final Program and Abstract Book. - Riga, 2013. - P.46.

 

Ситкарь В.П., Янушкевич И.Я., Розентале Б.Р. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и наблюдение ВИЧ-инфицированных детей в Латвии. ВИЧ-инфекция у женщин и детей. Актуальные вопросы совершенствования профилактики, диагностики и лечения. Санкт-Петербург, 29-31.05, 2013., с.78-81.

 

Ситкарь В.П., Янушкевич И.Я., Розентале Б.Р. Физическое развитие ВИЧ-инфицированных детей в пубертатном периоде. ВИЧ-инфекция у женщин и детей. Актуальные вопросы совершенствования профилактики, диагностики и лечения. Санкт-Петербург, 29-31.05.2013., с.216-217.

 

2010./2011. gada sezonā cirkulējošo gripas vīrusu ģenētiskais un antigēnais raksturojums / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 176.lpp.

Adiposity and insulin resistence affects treatment result in patients with chronic viral hepatitis C / I.Tolmane, B.Rozentale, J.Keiss, R.Simanis // EASL-AASLD Special Conference "Therapy of hepatitis C : clinical application and drug development" (Prague, Czech Republic, Sept.14-16, 2012) : Programme and Abstracts. - Prague, 2012. - Abstr. N 90.

Alfa fetoproteīns - potenciāls patoloģiskā procesa progresijas marķieris hroniska C vīrushepatīta slimniekiem ar negatīvu etiotropās terapijas pieredzi / A.Jēruma, Ļ.Rohļina, B.Rozentāle, L.Vīksna // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 175.lpp.

Aptaukošanās un insulīna rezistences ietekme uz hroniska C hepatīta ārstēšanas rezultātiem / B.Rozentāle, A.Jēruma, M.Zālīte, I.Ekšteina, R.Sīmanis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 170.lpp.

Characterisation of influenza viruses circulating in Latvia in 2010/2011 season : [abstract] T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.198. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Evaluation of proteinuria and erythrocyturia as prognostic factors of renal function in leptospirosis patients and correlation between number of inducing serovars and severity of leptospirosis : [abstract] / M.Madelane, I.Kozlovska, A.Broduza, B.Rozentale // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s4 (2012, July), p.582. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Genetic diversity and drug susceptibility pattern of M.tuberculosis strains from HIV positive patients in Latvia : [abstract] / A.Nodieva, J.Storozenko, B.Rozentāle ...[et al.] // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojo priedas. - T.16, N 7 (2012), p.54-55. - 2nd ARIP European Conference (Vilnius, Lithuania, Oct.4-5, 2012).

Glikozes un insulīna vielmaiņas regulācijas izmaiņas HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 171.lpp.

HIV-1 ģenētiskie varianti C vīrushepatīta koinfekcijas gadījumā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 178.lpp.

Hospitalizācijas iemesli HIV pozitīviem pacientiem Latvijas Infektoloģijas centrā laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam / L.Vīksna, B.Rozentāle, I.Zeltiņa, G.Stūre // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 172.lpp.

Izdalīto Streptococcus pneumoniae celmu raksturojums Latvijā 2010.-2011. gadā / J.Storoženko, B.Rozentāle, S.Selderiņa ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 188.lpp.

Laboratory surveillance of polio and other enteroviruses circulation in Latvia : [abstracts] / L.Firstova, B.Rozentale, J.Storozenko ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.803. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laimborelioze un ērču encefalīts Latvijā : salīdzinošs 2007.-2011. gadā reģistrēto gadījumu pētījums / J.Storoženko, B.Rozentāle, L.Vīksna, Ģ.Briģis, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 189.lpp.

Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis in Latvia : a comparative study of cases reported in 2007-2010 : [abstracts] / B.Rozentale, J.Storozenko, L.Viksna, G.Brigis, A.Krumina ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.837. - Starptautiski citējamā izdevumā.

New tool to prognosticate hepatitis C treatment result / B.Rozentale, A.Ivanovs, R.Simanis ...[et al.] // EASL-AASLD Special Conference "Therapy of hepatitis C : clinical application and drug development" (Prague, Czech Republic, Sept.14-16, 2012) : Programme and Abstracts. - Prague, 2012. - Abstr. N 89.

Poliovīrusu un citu epidemioloģiski nozīmīgu enterovīrusu cirkulācijas uzraudzība Latvijā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 149.lpp.

Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Latvia, 2008-2011 / G.Sture, I.Zeltina, B.Rozentale ...[et al.] // Journal of the International AIDS Society. - Vol.15, Suppl.4 (2012, Nov.), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Problems of HIV positive tuberculosis patient's health care in Latvia [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P69. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P69

Reasons of hospitalization for HIV-positive patients in the Infectology Center of Latvia in the period from 2009 to 2011 / G.Sture, B.Rozentale, I.Zeltina ...[et al.] // Journal of the International AIDS Society. - Vol.15, Suppl. 4 (2012, Nov.), p.79. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Retrospective evaluation of malaria patients in Latvia : [abstract] / A.Jeruma, B.Rozentale, J.Storozenko, V.Kuse ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s3 (2012), p.708. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Salmonella typhimurium isolates typing with PFGE method / O.Savicka, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.49. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Salmonella typhimurium tipēšana ar PFGE metodi un jutības noteikšana pret antibakteriāliem preparātiem / J.Storoženko, B.Rozentāle, O.Savicka ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 180.lpp.

The efficacy of detection of HCV core antigen and HCV RNA / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 179.lpp.

The levels of apoptosis markers in different HIV infected patients groups [Elektroniskais resurss / L.Viksna, B.Rozentale, I.Eksteina, A.Ivanovs, I.Zeltina, G.Sture ...[et al.] // Retrovirology [Elektroniskais resurss]. - Vol.9, Suppl.1 (2012), P20. - 17th International Symposium on HIV and Emerging Infectious Deseases (ISHEID) (Marseille, France, May 23-25, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.retrovirology.com/content/9/S1/P20

Vaccination effectiveness and public acceptance in Latvia : [abstract] / L.Viksna, B.Rozentale, I.Zvera, A.Ivanovs // BIT's Annual World Congress of Microbes -2012 (Guangzhou, China, July 30 - Aug.1, 2012). - Guangzhou, 2012. - P.38.

Aknu biopsijai alternatīvi seruma marķieri apoptozes un fibrozes procesu novērtējumam aknās / L.Vīksna, A.Jēruma, B.Rozentāle ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 108.lpp.

C hepatīta vīrusa 3. genotipa izplatība pacientu grupā ar HIV-1/HCV koinfekciju Latvijā 2005.-2010. g. / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 28.lpp.

C hepatīta vīrusa genotipu izplatība pacientiem ar HIV-1 / HCV koinfekciju Latvijā 2005.-2010. gadā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 224.lpp.

Cerebrospinal fluid findings in patients with different clinical features of tick-borne encephalitis treated with glucocorticoids : [abstract] / I.Vanaga, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) & 27th International Congress of Chemotherapy (ICC) (Milan, Italy, May 7-10, 2011). - Milan, 2011. - Abstr. N P2203.

Endotoksīna serdes antivielas asinīs akūta alkohola hepatīta gadījumā / B.Rozentāle, L.Vīksna, J.Keišs ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 48.lpp.

Enterovīrusu cirkulācija Latvijā 2010. gada sezonā / T.Kolupajeva, J.Storoženko, L.Vīksna, B.Rozentāle ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 32.lpp.

Experience of Chlamydia trachomatis detection by molecular biological methods in clinical laboratory / T.Kolupajeva, J.Storozenko, B.Rozentale ...[et al.] // 26th IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections) - Europe Congress "Staying alert for sexual health!" (Riga, Latvia, Sept.8-10, 2011) : Programme and Abstracts Book / Latvian Association of Dermatovenerology ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.87.

Hepatitis E virus infection : is it time start routine testing in Latvia ? / S.Laivacuma, B.Rozentale, L.Viksna ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 209.lpp.

Kaposi's sarcoma cases. Analysis of Latvia / G.Sture, I.Zeltina, G.Saulite, B.Rozentale ...[et al.] // 26th IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections) - Europe Congress "Staying alert for sexual health!" (Riga, Latvia, Sept.8-10, 2011) : Programme and Abstracts Book / Latvian Association of Dermatovenerology ...[et al.]. - Riga, 2011. - P.134.

Kaposi's sarcoma in HIV infected patient. A classical clinical case / I.Januškevica, G.Sture, O.Prokofieva, B.Rozentale // Baltic Journal of Dermatology. - Vol.1, N 1, Suppl.1 (2011, Sept.), p.2. - Abstracts of the 10th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerologists (Riga, Sept.8-9, 2011).

Liver damage after breast plastic surgery - clinical case report / I.Strumfa, B.Rozentale, R.Simanis ...[et al.] // Hepatology International. - Vol.5, N 1 (2011, March), p.402-403. - The 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (Bangkok, Thailand, Febr.17-20, 2011) : Abstracts.

Neitralizējošo antivielu loma C hepatīta neizārstēšanās gadījumā / B.Rozentāle, J.Storoženko, A.Jēruma, R.Sīmanis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 208.lpp. - T.p. krāj. "Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā"" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.). -Rīga, 2011. - 102.lpp.

Specific immunoprophylaxis in context of public health in Latvia : [abstract] / L.Viksna, B.Rozentale, J.Perevoscikovs ...[et al.] // BIT Life Sciences' 3nd Annual World Vaccine Congress (Beijing, China, Mar.23-25, 2011). - Beijing, 2011. - P.300.

 

The A(H1N1)2009 influenza pandemic : lessons learned in Latvia / B.Rozentale, J.Storozenko, V.Sondore, J.Keiss // International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED) (Vienna, Austria, Febr.4-7, 2011) : Abstracts and Final Program. - Vienna, 2011. - P.110.

 

J.Keiss, L.Viksna, V.Sondore, N.Sevastjanova, B.Rozentale. Serum hyaluronic acid in acute and chronic liver diseases. – 46th Annual meeting of EASL, Berlin, Germany, March 30-April 3, 2011, Abstract.

 

I.Tolmane, B.Rozentale, J.Keiss, L.Guseva, J.Storozenko, G.Sipola, L.Ivancenko, N.Subnikova, Z.Reinholde, N.Sumlaninova, R.Simanis. – The role of neutralizing antibodies to human interferon ​alpha in chronic viral hepatitis C non-responders. – idem, Abstract.​

 

V.Sitkare, I.Januskevica, B.Rozentale. Retarded physical development in HIV-infected children. – 1st Baltic Paediatric congress, Vilnius, Lithuania, May 19-22, 2011, Abstract book, pp.71-72.​

 

Ситкарь В.П., Янушкевич И.Я., Розентале Б.Р. ВИЧ-инфекция среди детей в Латвии: факторы, проблемы и пути их решения. Международная научно-практическая конференция „Дети и ВИЧ-инфекция". Санкт-Петербург, 2011, с.290.

 

Actualties of pandemic influenza A(H1N1)2009 laboratory diagnostics. Latvian experience : [abstract] / J.Storozenko, T.Kolupajeva, B.Rozentale ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.26.

Apoptosis, inflammation and fibrosis in pandemic influenza A/H1N1 : preliminary data / B.Rozentale, L.Viksna, J.Keiss ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 193.lpp.

Chronic hepatitis C patient's perception on routes of transmission of hepatitis C virus / B.Rozentale, A.Jeruma, R.Simanis ...[et al.] // Hematology International. - Vol.4, N1 (2010, Mar.), p.170. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gamma glutamiltranspeptidāze - hroniska C hepatīta slimnieku veiksmīgas izārstēšanas marķieris / B.Rozentāle, L.Vīksna, V.Ķūse, A.Jēruma ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 162.lpp.

Knodela histoloģiskās aktivitātes indeksa analīze hroniska C hepatīta slimniekiem / B.Rozentāle, V.Ķūse, I.Štrumfa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 185.lpp.

Overview of pandemic laboratory response in Latvia : [abstract] / J.Storozenko, T.Kolupayeva, B.Rozentale ...[et al.] // WHO Global NIC Meeting (Hammamet, Tunisia, Nov.30-Dec.3, 2010). - Hammamet, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Pacientu viedoklis : ar C hepatīta vīrusu var inficēties medicīnisku manipulāciju laikā / B.Rozentāle, A.Jēruma, R.Sīmanis ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 170.lpp.

Systemic BCG disease in HIV infected children / V.Sitkare, I.Januskevica, I.Ozere, B.Rozentale // Reviews in Antiviral Therapy & Infectious Diseases. - N 6 (2010), p.106-107. - 2nd International Workshop on HIV pediatrics (Vienna, Austria, July 16-17, 2010) : Abstracts.

Tick-borne encephalitis and Lyme borreliosis in Latvia : epidemiological situation in 2007-2009 / L.Viksna, A.Krumina, B.Rozentāle, Ģ.Briģis ...[et al.] // European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (Lisbon, Portugal, Nov.11-13, 2010) : Abstracts. - Lisbon, 2010. - P.173.

 

Vanaga, Ieva. Aetiology and cerebrospinal fluid findings in aseptic meningitis / I.Vanaga, A.Broduza, B.Rozentale // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s2 (2010, Apr.), p.S339. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

J.Keiss, V.Sondore, N.Sevastjanova, B.Rozentale, L.Viksna. Circulating endogenous endotoxin – core antibodies in acute alcoholic hepatitis – EASL Monothematic Conference „Alcoholic Liver Disease", Athens, Greece, December 10-12, 2010, Poster.​

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

HIV/AIDS : diagnostika, ārstēšana, profilakse / B.Rozentāle, J.Storoženko, G.Stūre, T.Kolupajeva, I.Zeltiņa, V.Ķūse, G.Saulīte, E.Seļicka ...[u.c.]. - Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2014. - 94 lpp.

Tolmane, Ieva. Factors influencing chronic hepatitis C treatment results / I.Tolmane, B.Rozentale, R.Simanis. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 84 p.

Aknu slimības / J.Keišs, B.Rozentāle, V.Sondore ...[u.c.] // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 2.grām., 3.nod., 545.-671.lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: I.Konrāde, S.Lejniece, A.Platkājis, B.Rozentāle ...[u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 2.grām., 699 lpp.

Noninvasive alternatives to liver biopsy / L.Viksna, A.Jeruma, I.Strumfa, A.Sochnevs, B.Rozentale ...[et al.] // Liver biopsy / ed. by H.Takahashi. - Rijeka, 2011. - P.181-202.

 

Autoru kolektīvs (L.Vīksna, V.Sondore, A.Jēruma, J.Keišs, A.Sočņevs, B.Rozentāle). Asins transmisīvās vīrusinfekcijas Latvijā: jauni priekšstati par šo slimību attīstību, jaunas diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas. – Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošās slimības. Zinātniskā analīze un galvenās rekomendācijas, Rīga, 2009, lp.133-142​​

 

 

B.Rozentāle. Gripa. Rīga, 2004.​​

 

 

J.Dzenis, B.Rozentāle. Antimikrobiālās terapijas ceļvedis. Rīga, 2003.​​

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore