Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Šamarova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Policijas tiesības

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar informātikas tehnoloģijām un datoru programmatūras pielietojuma iespējām IeM iestāžu darbā; sekmēt studējošo interesi par informātikas tehnoloģijām un nepieciešamību tās apgūt; attīstīt un nostiprināt katra studējošā individuālās zināšanas un prasmes praktiskā datora lietošanā, informācijas ieguvē, apstrādē un uzglabāšanā; sekmēt analītisku iemaņu attīstību, veicot programmatūras un informātikas tehnoloģijas izpētes procesu. Uzdevums: attīstīt un nostiprināt katra studējošā individuālās zināšanas un prasmes praktiskā datora lietošanā.

Priekšzināšanas

Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas policijas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par policijas, robežsardzes, ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbā izmantojamām informācijas tehnoloģijām un informācijas sistēmām; spēj parādīt vispusīgas un specializētas policijas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par elektorniskajiem pierādījumiem.

Prasmes

Spēj pielietot vispārīgo un speciālo terminoloģiju, veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar datu atlasi un ievadi policijas, robežsardzes, ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbā izmantojamās informācijas sistēmās; spēj iegūt informāciju no interneta vietnēm, izņemt elektroniskus pierādījumus notikuma vietā; spēj iegūt elektroniskos pierādījumus no digitālās informācijas nesējiem.

Kompetences

Spēj raksturot un analizēt praktiskas problēmas policijas darbā, atlasīt un izmantot policijas robežsardzes, ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbā informācijas sistēmās ievadāmo informāciju, rīkoties notikuma vietā un pielietot informācijas tehnoloģiju risinājumus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.