Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Agita Lūse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar invaliditāti kā parādību, kuras prizmā atklājas konkrētu sabiedrību un to grupu vērtības, mērķi, attieksmes un komunikācijas prakses, tostarp priekšstati par paaudžu attiecībām, par dzimumsocialitāti, normu un devianci, sociālo taisnīgumu, rūpēm un neatkarību.

Priekšzināšanas

Zināšanas kvalitatīvajās sociālo pētījumu metodēs.

Rezultāti

Zināšanas

• Zināšanas un izpratne par invaliditātes skaidrojuma teorētiskajiem modeļiem.
• Zināšanas par galvenajiem tiesību aktiem, kas regulē personu ar invaliditāti tiesības starptautiski un Latvijā.
• Zināšanas un izpratne par invaliditātes izpētes virzieniem socioloģijā, antropoloģijā, bioētikā, vēsturē u.c. nozarēs.

Prasmes

• Analizēt un argumenti diskutēt par vēsturiski mainīgas invaliditātes politikas vadlīnijām, t.sk. starptautisku un nacionālu tiesību aktu prizmā.
• Analizēt, skaidrot, novērtēt un salīdzināt konkrētās valstīs piekoptas invaliditātes politikas prakses personu ar invaliditāti pašu definēto vajadzību un interešu prizmā, t.sk. no personisku naratīvu skatpunkta.
• Kritiski reflektēt par metodoloģiju, kas izmantojama sociālos pētījumos par invaliditātes skartiem cilvēkiem.

Kompetences

• Kritiski vērtēt medijos sastopamus invaliditātes skartu cilvēku un to grupu atainojumus.
• Veidot lietišķu un iekļaujošu komunikāciju ar invaliditātes skartu cilvēku un viņu interešu aizstāvju biedrībām un organizācijām.
• Sniegt izprastu un zināšanās balstītu politikas dokumentu un rīcībpolitikas novērtējumu, kā arī sniegt priekšlikumus un ierosinājumus problēmu risināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsIerobežota izvēle