Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Gūt zināšanas par invaliditātes jēdzienu un tā attīstību, invaliditātes veidiem un atbalsta pasākumiem invaliditātes seku mazināšanā, veicināt studentu personīgo izpratni un attieksmi pret cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālajām spējām.

Priekšzināšanas

Medicīnas ētika, vispārējās cilvēktiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• izskaidrot, kā mainījusies sabiedrības attieksme pret invaliditāti no senatnes līdz mūsdienām;
• izskaidrot invaliditātes jēdziena attīstību, izmantojot medicīnisko un sociālo modeli;
• nosaukt invaliditātes veidus un raksturot biežākās invaliditātes izraisītās barjeras.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs:
• diskutēt par cilvēku ar invaliditāti integrācijas problēmām Latvijā;
• plānot nepieciešamos atbalsta pasākumus invaliditātes profilaksei un seku mazināšanai konkrētai personai ar funkcionāliem traucējumiem;
• īsi aprakstīt galvenos invaliditātes seku mazināšanas politikas virzienus Latvijā.

Kompetences

Students spēs argumentēt personīgo izpratni un attieksmi pret cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālajām spējām pozitīvu terapeitisko attiecību veidošanai ergoterapeita praksē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE1BakalaursObligātsIeva Jēkabsone