Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Didzis Lauva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība; Rehabilitācija; Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika

Mērķis

Studiju kursa mērķis – sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas par mūsdienu informātikas elementiem un to būtību, efektīvu grupu darbu organizēšanu vienlaicīgi un attālināti, dažādu informācijas sistēmu (software un hardware), tajā skaitā arī lietu interneta priekšrocībām, kā arī iepazīstināt ar grafisko un klasisko programmēšanu. Iespēju robežās, attīstīt studentos efektīvu individuāla darba, kā arī darba komandā organizāciju, optimizēt studentu darbu ar informāciju un dažādām mūsdienīgām informācijas sistēmām.

Priekšzināšanas

Informātikas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Apgūstot studiju kursu, students spēs orientēties: Mūsdienu informātikas elementos un to būtībā, efektīvā grupu darbu organizēšanā vienlaicīgi un attālināti, dažādās informācijas sistēmās (software un hardware), tajā skaitā arī lietu interneta priekšrocībās, kā arī pārzinās ar grafisko un klasisko programmēšanu.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: atlasīt studijām nepieciešamo informāciju veselības aprūpē optimālā apjomā; noformēt studiju darbus, lietojot dažāda veida laukus – satura rādītāju, atsauces, parakstus; atjaunot laukus studiju darbā; iegūt datus ar atbilstošas anketas palīdzību, lietojot veidlapas un interneta vidi; sagatavot datus apstrādei MS Excel vidē; atlasīt datus pēc dažādiem kritērijiem; veikt aprēķinus ar datiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi atlasīt studijām nepieciešamo informāciju, noformēt studiju darbus, iegūt un sagatavot datus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleDidzis Lauva
Medicīna, SSNMF2MaģistrsIerobežota izvēleDidzis Lauva
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsIerobežota izvēleDidzis Lauva