Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Lektora p.i.

Medicīnas fakultāte, Fizikas katedra

Lekciju un nodarbību vadīšana un izstrāde

Zinātnisko darbu konsultēšana

2014 - 2016

Pētnieks

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Ekonometriskā modelēšana​

2010 - 2012

Pētnieks

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Programmēšana

Modelēšana

Ģeoinformātika un telpisko datu apstrāde

2010 - 2011

Zinātniskais asistents

Latvijas Universitāte, Cietvielu fizikas institūts

Programmēšana

Eksperimentu uzstādīšana​

2009 - 2010

Inženieris

Latvijas Universitāte, Cietvielu fizikas institūts

Programmēšana

Eksperimentu uzstādīšana un veikšana​

2008 - 2009

Dispečers

RP SIA "Rīgas satiksme"

Trolejbusu sarakstu organizēšana

2006 - 2006

Optometrists

SIA "Optika Metropole"

Redzes pārbaudes veikšana

2005 - 2008

Elektroinženieris

RP SIA "Rīgas satiksme"

Apakšstaciju ​līdz 10 kV uzturēšana un kontrole

Izglītība

2014 - pašlaik

Vides inženierzinātņu doktorantūras studijas

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Promocijas darbs "Bezspiediena gruntsūdens dinamikas modelēšana"

2009 - 2011

Dabas zinātņu maģistrs ģeogrāfijā

Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Informātika

Ģeoinformātika

Kartogrāfija

Dabas ģeogrāfija

Kvartārģeoloģija

Vides zinātne

Cilvēku ģeogrāfija

Globalizācija

Pilsētvides ģeogrāfija

2006 - 2008

Dabas zinātņu maģistrs redzes zinātnē (optometrijā)

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

Programmēšana un modelēšana

Mūsdienu redzes problēmas

Modernās redzes korekcijas

Medicīniskā fizika

2002 - 2006

Bakalaura grāds optometrijā

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

Medicīniskā fizika

Redzes korekcijas

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

10.02.2014. – 20.05.2014. Augstskolas didaktikas kursi. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Rīga, Latvija. Apliecība.

Pētniecības darbības virzieni

Gruntsūdens svārstību un kvalitātes modelēšana

Docētie studiju kursi

Medicīniskā fizika

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2016 - pašlaik

Dalība korī "Rīga", Rīgas Stradiņa universitāte

Publikācijas

Raksti​​

Long-term forecasting of GHG emissions in the agricultural sector of Latvia / P.Rivža, L.Bērziņa, I.Mozga, D.Lauva // Proceedings of the 25th NJF (Nordic Association of Agricultural Scientists) Congress "Nordic view to sustainable rural development" (Riga, Latvia, June 16-18, 2015). - Riga : NJF Latvia, 2015. - P.281-286. - Pieejams arī tiešsaistē: http://njfcongress.eu/images/PROCEEDINGS_of_the_25th_NJF_Congress.pdf


M. Ozolinsh, D. Lauva, „Summation of retinal after-effects and cortial mechanisms in contrast adaptation." In: Proc"Applied Vision Association Annual Meeting 2007". J.of Perception, Vol. 36, pp.1399 – 1410. (2007).


​D. Lauva, M. Ozolinsh, "Neural interaction of retinal aftereffects and contrast adaptation in perception of gabor gratings", J.of Vision, Vol. 8(17), art.73. (2008)


M. Ozolinsh, I. Martin, D. Lauva, V. Karitans, "Howard–Dolman stereovision test at different opponent colour stimuli", Journal of Modern Optics, (2011)​


M.Ozolinsh, D.Lauva, O.Danilenko, "Vision science and psychology
approach to adaptation processes". Eur.Scie.Journ., Vol.9(SE2), p.977-981 (2013)


​D.Lauva, I.Grinfelde, A.Veinbergs, K.Abramenko, V.Vircavs, Z.Dimanta, I.Vitola, 2012, The Impact of Climate Change on the Annual Variation of Shallow Groundwater Levels in Latvia. Environmental and Climate Technologies. 8, 41-48


Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja