Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar noziedzīgo nodarījumu novēršanā un atklāšanā pielietojamo tehnoloģiju iespējām Latvijas Republikā un ārvalstīs. Nostiprināt studējošo teorētiskās zināšanas jaunāko tehnoloģiju pielietošanā notikuma vietas apskatē un fiksēšanā; dažāda veida objektu un pēdu atrašanā, vizualizēšanā, fiksēšanā un izņemšanā; Tiesu ekspertīžu veikšanā; kā arī atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanā.

Priekšzināšanas

Kriminālistika, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj:
1. Parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā izmantojamo tehnoloģiju pielietošanas iespējām un nosacījumiem.
2. Parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par ekspertīzes lomu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā, ekspertīzēs pielietojamo metožu daudzveidību, kā arī demonstrēt zināšanas par ekspertīzē risināmo jautājumu loku atbilstoši konkrētai situācijai.
3. Demonstrēt zināšanas dažāda veida tehnoloģiju pielietošanā, veicot lietisko pierādījumu atrašanu un izņemšanu notikuma vietā.
4. Demonstrēt zināšanas par jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot:
1. Modelēt un analizēt notikumu norises gaitu pielietojot jaunākās tehnoloģijas notikuma vietas apskates fiksēšanā, prot noteikt nepieciešamos tehniskos līdzekļus un metodes dažāda veida objektu un pēdu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā, prot veikt lietisko pierādījumu izvērtēšanu un tiesu ekspertīžu noteikšanu, prot noteikt nepieciešamo tehnoloģiju pielietojumu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā.
2. Kritiski izvērtēt radušos situāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus un analizēt iegūtos rezultātus.
3. Diskutēt un argumentēt savu viedokli par pieņemto lēmumu izvērtējot to no dažādiem aspektiem un zinātnes sasniegumu skatpunktiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
1. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par attiecīgu tehnisko līdzekļu un metožu pielietojumu notikuma vietas apskates fiksēšanā, spēj patstāvīgi lemt par dažāda veida objektu un pēdu izpētes iespējām pielietojot attiecīgu tehnisko nodrošinājumu, spēj patstāvīgi lemt par dažāda veida objektu un pēdu izpēti ekspertīzes iestādē nosakot attiecīgu ekspertīzi un uzdodot ekspertam interesējošos jautājumus atbilstoši jaunāko tehnoloģiju iespējām, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par nepieciešamo jaunāko tehnoloģiju pielietošanu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā.
2. Prot patstāvīgi sameklēt nepieciešamo informāciju, to izanalizēt un pieņemt atbilstošu lēmumu uzdotā uzdevuma izpildei.
3. Prot atrast jaunāko informāciju par noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā izmantojamām tehnoloģijām, spēj patstāvīgi analizēt to pielietojamības efektivitāti, norādot uz iespējamām nepilnībām, kā arī iespējamiem problēmjautājumiem un sniedz savu viedokli, to argumentē, iesaistās diskusijā par jaunākajiem zinātniskiem sasniegumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleAelita Zīle, Sigita Silarāja