Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ritma Rungule, Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Iepazīstināt ar jaunatnes vecumposmu raksturojošām teorētiskajām paradigmām; veidot izpratni par jaunatni ģimenes un sabiedrības sociālo izmaiņu kontekstā; iepazīstināt ar jaunatnes socioloģiskās izpētes iespējām, Latvijā un ārvalstīs veiktajiem pētījumiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Zina galvenās teorētiskās pieejas un autorus jaunatnes pētniecībā un orientējas galvenajos pētījumu virzienos.

Prasmes

Prot argumentēti, balstoties uz literatūru un pētījumu datiem, raksturot jauniešu problēmas dažādās dzīves jomās.

Kompetences

Spēj izmantot zināšanas un prasmes jaunatnes politikas analīzē un veidošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM2MaģistrsIerobežota izvēle