Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laila Laganovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Apgūt spēju atbalstīt un veicināt zīdīšanu iespējami agrīnā pēcdzemdību periodā un visu bērna zīdīšanas laiku. Sniegt atbalstu un palīdzību sievietei iespējamo problēmu un komplikāciju gadījumā visā zīdīšanas periodā.

Priekšzināšanas

Anatomija, histoloģija, fizioloģija un mikrobioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj aprakstīt jaundzimušā vecumposma īpatnības un zīdīšanas fizioloģiju, izklāstīt mātes piena sastāvu, nosaukt zīdīšanas priekšrocības, aprakstīt zīdīšanas tehniku un vadīšanu un tās veicināšanas iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt laktācijas procesu un jaundzimušā gatavību tam, izvērtēt atbilstošu zīdīšanas tehniku, pozas, noteikt iespējamos riskus no mātes un jaundzimušā puses veiksmīgas zīdīšanas realizācijai.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj plānot zīdīšanas procesu, ieteikt atbilstošu zīdīšanas tehniku, pozas, veikt zīdīšanas tehnikas korekcijas un noteikt zīdīšanas kontrindikācijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb4BakalaursObligāts