Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir padziļināt studentu izpratni par zinātnes atklājumu un veselības zinātņu pētniecības rezultātu pielietojamību sabiedrības labā, kā arī iepazīstināt studentus ar stratēģijām zināšanu pārnesei praksē strādājot ar dažādām mērķa grupām.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas pētniecības metodoloģijā, uz pierādījumiem balstīta prakse veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie zinās un izpratīs zināšanu apmaiņas, sintēzes, un pielietošanas aspektus.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie plānos zināšanu pārnesi un komunikāciju starp pētniekiem un dažādām lietotāju (mērķa) grupām sabiedrībā.

Kompetences

Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie kritiski analizēs situāciju rehabilitācijas prakses kontekstā un veicinās uz pierādījumiem balstītu praksi.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM2MaģistrsIerobežota izvēle
Rehabilitācija, REHM4MaģistrsIerobežota izvēle